Skip to main content
Nu hulp nodig bij een cyberincident?
Bel 24/7: 088-2747800

WakeUp Wednesday

Door 7 juni 2023 Kwetsbaarheid

Welkom bij #WakeUpWednesday. We willen zoveel mogelijk mensen wakker schudden en bewust maken van eventuele risico’s op het gebied van cybersecurity. Ons doel is om Nederland digitaal veilig en weerbaar maken. Daarom geeft Tesorion je vanaf nu elke woensdag in een post een kort overzicht over kwetsbaarheden of hacks die nationale of internationale aandacht hebben gekregen.

Natuurlijk berichten we direct over belangrijke kwetsbaarheden en mogelijkheden om deze te mitigeren. Onze #WakeUpWednesday is een soort terugblik.

Abonneer u op de WakeUp Wednesday

#WakeUpWednesday 7 juni 2023

Een aantal bekende kwetsbaarheden in Zyxel-firewalls worden momenteel actief uitgebuit. Twee van deze kritieke kwetsbaarheden stellen een aanvaller in staat om de firewall op afstand over te nemen. Het advies is om de HTTP/HTTPS-services die worden gebruikt voor het beheer van de apparaten vanaf het WAN uit te schakelen. Hierdoor is de firewall niet meer vanaf het internet te benaderen. Voor de kwetsbaarheden zijn eind mei updates uitgebracht. Het advies is om deze zo snel mogelijk te installeren.

Een andere kwetsbaarheid die momenteel actief wordt uitgebuit is een kwetsbaarheid in MOVEit Transfer. Deze software biedt organisaties de mogelijkheid om veilig bestanden uit te wisselen tussen organisaties onderling en/of met klanten. Volgens Rapid 7 gaat het om een SQL-injectie kwetsbaarheid. Dit kan een remote code execution tot gevolg hebben. Momenteel is nog niet voor elke versie een update beschikbaar. Om uitbuiting te voorkomen, wordt het aangeraden om extern verkeer naar poorten 80 en 443 op de MOVEit Transfer-server te blokkeren. Meer informatie over mitigerende maatregelen vindt u hier.

Analyse van de Linux-variant van de nieuwe ransomwarefamilie BlackSuit vertoont erg veel gelijkenis met Royal-ransomware. Op basis van onderzoek door TrendMicro blijkt een zeer grote mate van gelijkenis, met onder andere 98 procent overeenkomsten op basis van functionaliteit. Los van deze grote gelijkenis zijn er ook verschillen. Zo bevat BlackSuit extra command-line argumenten en worden verschillende bestanden met specifieke extensies vermeden in het versleutelingsproces.

#WakeUpWednesday 24 mei 2023

Een van de manieren om het cybercriminelen moeilijker te maken om hun activiteiten uit te voeren is het gebruik van unieke, sterke wachtwoorden. Om al deze wachtwoorden te onthouden maken veel mensen gebruik van een wachtwoordmanager, zoals KeePass. De wachtwoorden in KeePass worden ge-encrypt opgeslagen in een database die is beveiligd met een master wachtwoord. Pas als ingelogd is met dit master wachtwoord zijn de opgeslagen gegevens toegankelijk. Door een kwetsbaarheid in KeePass is het echter mogelijk om in specifieke gevallen dit master wachtwoord te achterhalen in platte tekst, ongeacht of het apparaat waar KeePass op is geïnstalleerd is vergrendeld en/of de KeePass actief is. Er is een Proof of Concept (POC) voor deze kwetsbaarheid. De kwetsbaarheid heeft impact op versies 2.x voor Windows, Linux en macOS. De verwachting is dat deze kwetsbaarheid met de 2.54 update wordt verholpen.

TurkoRat, een open source infostealer, is ontdekt in twee malafide pakketten in de npm package repository. De infostealer, die door ReversingLabs is geanalyseerd, had het gemund op onder andere inloggegevens, websitecookies en gegevens van crypto-wallets. De twee pakketten, nodejs-encrypt-agent en nodejs-cookie-proxy-agent, werden gezamenlijk ongeveer 1200 keer gedownload voordat ze werden geïdentificeerd en verwijderd.

Recentelijk is door Microsoft het gebruik van CL0p-ransomware waargenomen door Sangria Tempest, een actor die eerder bekend stond als FIN7. In de recente aanvallen gebruikt Sangria Tempest het Powershell-script POWERTRASH om voet aan de grond te krijgen binnen het slachtoffernetwerk. Daarna worden OpenSSH en Impacket gebruikt om door het netwerk te bewegen en de ransomware uit te voeren.

#WakeUpWednesday 17 mei 2023

Configuratiefouten kunnen door cybercriminelen worden gebruikt als mogelijk aanvalspad om een organisatie binnen te dringen. CLR SqlShell Malware is een vorm van malware die zich richt op Microsoft SQL (MS SQL) servers met als doel het uitrollen van cryprocurrency miners en ransomware. In het rapport dat AhnLab Security Emergency response Center heeft gedeeld wordt aangegeven dat SqlShell een malwarestam is die na installatie op een MS SQL-server verschillende functies ondersteunt, zoals het uitvoeren van commando’s van cybercriminelen en het uitvoeren van allerlei soorten kwaadaardig gedrag.

Cisco Talos beschrijft een nieuw phishing-as-a-service platform genaamd Greatness. Doel van deze phishingcampagnes zijn zakelijke Microsoft 365 cloud-accounts. De affiliates die gebruik maken van Greatness worden voorzien van een bijlage en link builder waarmee zeer overtuigende pagina’s die als lokaas dienen en loginpagina’s worden gemaakt. Daarbij wordt rekening gehouden met bedrijfslogo’s en achtergrondafbeeldingen en het automatisch invullen van het mailadres van het slachtoffer. Daarnaast biedt Greatness ook functies als het omzeilen van zwakke multifactor-authenticatie, IP-filtering en de integratie met Telegram-bots.

Akira is een nieuwe ransomwarefamilie die in maart voor het eerst gezien is tijdens ransomware-aanvallen. Deze familie staat los van de ransomware uit 2017 met dezelfde naam. Eerst wordt de data geexfiltreerd, daarna worden de Windows Shadow Volume bestanden van apparaten verwijderen met een PowerShell commando en wordt de data versleuteld. De Windows Restart Manager API wordt gebruikt om openstaande bestanden te sluiten indien deze het versleutelproces verhinderen. In het losgeldbericht wordt aangegeven dat de aanvaller na betaling een ‘securityrapport’ deelt waarin wordt aangegeven welke kwetsbaarheid of kwetsbaarheden zijn gebruikt om bij het slachtoffer binnen te komen.

#WakeUpWednesday 10 mei 2023

Er zijn drie kritieke kwetsbaarheden in Microsoft Azure API Management service bekend gemaakt. Het betreft twee server-side request forgery (SSRF) kwetsbaarheden. Uit onderzoek van Ermetic blijkt dat door misbruik te maken van de SSRF-kwetsbaarheden, aanvallers onder andere verzoeken konden sturen vanuit de CORS-proxy van de dienst en de hosting-proxy zelf en webapplicatie-firewalls konden omzeilen. In het derde geval gaat het om het misbruik van de onbeperkte bestandsupload functionaliteit in het API Management ontwikkelaarsportaal. Er is een update beschikbaar voor deze kwetsbaarheden.

Malware die wordt verspreid via Google Ads is niet nieuw. Deze techniek wordt ook gebruikt voor de verspreiding van nieuwe malware, genaamd LOBSHOT. Elastic Security Labs heeft een analyse geschreven over de werking van deze malware. LOBSHOT is een remote access trojan die wanneer de malware op een systeem draait, eerst kijkt of Microsoft Defender actief is en deze vervolgens uitschakelt. Vervolgens worden de systeeminstellingen zo gewijzigd dat de malware automatisch opstart wanneer de gebruiker inlogt op Windows. Daarna wordt systeeminformatie van het geïnfecteerde systeem, inclusief lopende processen, doorgegeven.

Tot slot aandacht voor Fleckpe, een Android trojan. Deze trojan werd verspreid via legitieme apps in de Google Play Store. Onderzoekers van Kaspersky ontdekten de malware in 11 apps, waaronder fotobewerkingapps en apps voor smartphone wallpapers. De malware is sinds 2022 op meer dan 620.000 apparaten geïnstalleerd. De apps zijn inmiddels uit de Play Store verwijderd. Fleckpe probeerde om slachtoffers te laten abonneren op dure premium services. De malware was daarbij zelfs in staat om, indien een extra bevestigingscode nodig was, deze code uit de notificaties te halen en te gebruiken. Deze vorm van malware neemt volgens Kaspersky momenteel in populariteit toe.

#WakeUpWednesday 3 mei 2023

Cybercriminelen bieden een nieuwe infostealer aan op Telegram. Deze infostealer, met de naam Atomic macOS Stealer (AMOS), richt zich op systemen die draaien op Apple macOS. De onderzoekers van Cyble Research and Intelligence Labs geven aan dat deze infostealer verschillende soorten informatie steelt, waaronder wachtwoorden, volledige systeeminformatie, bestanden van het bureaublad en uit de documentenmap en zelfs het macOS-wachtwoord. Daarnaast richt het zich ook op meerdere browsers en cryptowallets.

Verder is er door onderzoekers van Trend Micro een nieuwe versie ontdekt van ViperSoftX. Deze malware valt ook in de categorie infostealers. Deze nieuwe versie richt zich op een breder aantal doelen waaronder meer cryptowallets en wachtwoordmanagers zoals KeePass en 1Password. Daarnaast kan het inmiddels naast Chrome ook verschillende andere browsers infecteren. Tot slot zijn er diverse aanpassingen gedaan die de encryptie van ViperSoftX hebben verbeterd en tegelijkertijd ervoor zorgen dat de detectie door securitytooling bemoeilijkt wordt.

Er is een update beschikbaar voor twee kwetsbaarheden in Zyxell firewalls. De eerste kwetsbaarheid (CVE-2023-28771), stelt cybercriminelen in staat om bepaalde OS-commando’s op afstand uitvoeren door bewerkte pakketten naar het getroffen apparaat te sturen. Dit is mogelijk door een onjuiste verwerking van foutmeldingen in sommige firewallversies. De tweede is CVE-2023-27991. In dit geval wordt een geauthenticeerde aanvaller in staat gesteld om sommige OS-commando’s op afstand uit te voeren.

Een kwetsbaarheid in Veeam Backup and Replication (VBR)-software wordt momenteel uitgebuit door cybercriminelen. Deze kwetsbaarheid stelt versleutelde referenties die zijn opgeslagen in de VBR-configuratiedatabase bloot aan niet-geauthenticeerde gebruikers in de back-upinfrastructuur. Dit kan worden misbruikt om toegang te krijgen tot de hosts van de back-upinfrastructuur. De Veeam back-upservers zijn momenteel het doelwit van ten minste één groep cybercriminelen waarvan bekend is dat ze samenwerken met meerdere high-profile ransomware-bendes. Er is een update beschikbaar, het advies is om deze zo snel mogelijk te installeren.

#WakeUpWednesday 26 april 2023

Een kritieke kwetsbaarheid in VMware Aria Operations for Logs, kan ervoor zorgen dat een ongeauthenticeerde aanvaller code als root kan uitvoeren. Deze kwetsbaarheid staat geregistreerd als CVE-2023-20864 en is aanwezig in versie 8.10.2. Hiervoor is een update uitgebracht en het wordt geadviseerd deze te installeren. Daarnaast is voor hetzelfde product kwetsbaarheid CVE-2023-20865 bekend gemaakt, deze is aanwezig in andere versies van de software. Deze kwetsbaarheid is alleen uit te buiten indien een cybercrimineel al beheerdersrechten op het systeem heeft. Meer informatie over deze kwetsbaarheden vind je hier.

Ook voor een kwetsbaarheid in Cisco Industrial Network Director (CVE-2023-20036) is een update beschikbaar. Deze kwetsbaarheid bevindt zich in een webUI onderdeel en wordt veroorzaakt door een foutieve invoervalidatie bij het uploaden van een Device Pack. Een cybercrimineel kan daardoor zonder toestemming willekeurige commando’s uitvoeren op het besturingssysteem van een getroffen apparaat.

Er is een nieuwe ‘alles-in-één’-infostealer opgedoken. Deze malware, genaamd EvilExtractor, bevat verschillende modules die werken via een FTP-service. De analyse van Fortinet laat zien dat deze malware als primair doel het stelen van browserdata en informatie van besmette endpoints heeft. Deze data wordt vervolgens geupload naar de FTP-server van de cybercrimineel. Naast het stelen van informatie biedt de malware cybercriminelen ook de mogelijkheid om ransomware uit te rollen.

Ook Bumblebee-malware wordt momenteel actief verspreid door gebruik te maken van malafide advertenties en het beïnvloeden van zoekresultaten. Bumblebee kan gebruikt worden om spyware of ransomware te installeren op besmette endpoints. Besmette installatiebestanden die populaire apps zoals Zoom, Cisco AnyConnect, ChatGPT en Citrix Workspace installeren, worden gebruikt om de malware te verspreiden. Vaak worden deze installatiebestanden gehost op websites met een URL lijkend op die van het officiële bedrijf. Gebruikers dienen goed op te letten dat zij software alleen downloaden van officiële websites van deze bedrijven. Bedrijven wordt aangeraden om veelgebruikte software centraal aan te bieden aan hun werknemers.

#WakeUpWednesday 19 april 2023

Er is nieuwe malware in omloop die zich richt op het stelen van gebruikersgegevens. Deze malware, genaamd Zaraza, wordt via Telegram te koop aangeboden. Het maakt bovendien gebruik van Telegram als command-en-control server. Zaraza kan gegevens uit 38 browsers stelen, waaronder Google Chrome, Microsoft Edge en FireFox. Voor cybercriminelen zijn gegevens zoals gebruikersnamen, wachtwoorden, bankgegevens en e-mailaccounts goud waard en kunnen worden verkocht op bijvoorbeeld online marktplaatsen.

Het Unit 42 team van Palo Alto heeft tijdens een recent incident via script blocking Windows Event Logs een data exfiltratie script van Vice Society waargenomen. De Vice Society ransomwaregroepering heeft dit script ontwikkeld om data van slachtoffers te stelen. Hierbij maken zij gebruik van de aanwezige Windows Powershell functionaliteit op de systemen van slachtoffers. Deze methode wordt “Living off the Land” genoemd waarbij aanvallers reeds aanwezige software misbruiken om minder snel op te vallen.

Action1, een oplossing voor remote monitoring  van endpoints , wordt momenteel in toenemende mate ook door cybercriminelen misbruikt. Action1 wordt door administrators gebruikt voor onder andere het automatiseren van patchmanagement, het uitrollen van beveiligingsupdates en remote support op endpoints. Door cybercriminelen wordt de software momenteel misbruikt tijdens ransomware aanvallen.

Tijdens de Microsoft patchronde van afgelopen week zijn er drie belangrijke kwetsbaarheden opgelost in de Message Queueing service. Een van de belangrijkste betreft een kwetsbaarheid waarbij een niet-geauthenticeerde aanvaller de mogelijkheid heeft om op afstand code uit te voeren door een specifiek netwerkpakket naar de Microsoft Message Queueing service te sturen. Er is een beveiligingsupdate beschikbaar, wij adviseren om deze zo snel mogelijk te installeren.

#WakeUpWednesday 12 april 2023

Twee actief misbruikte zero-day kwetsbaarheden maken het voor cybercriminelen mogelijk om Apple-systemen volledig over te nemen. Deze beveiligingslekken bevinden zich in IOSurfaceAccelerator (CVE-2023-28206) en WebKit (CVE-2023-28205), de door Apple ontwikkelde browser engine. Apple zegt dat ze beide kwetsbaarheden heeft verholpen in iOS 16.4.1, iPadOS 16.4.1 en macOS Ventura 13.3.1. Voor macOS Big Sur en Monterey is versie 16.4.1 van Safari verschenen waarin alleen de WebKit kwetsbaarheid wordt opgelost.

De malware Balada Injector heeft veel schade aangericht bij WordPress-websites. Meer dan 1 miljoen websites werden geïnfecteerd door deze malware die actief is sinds 2017. Deze Balada Injector-campagne maakte gebruik van kwetsbaarheden in thema’s en plug-ins om websites binnen te dringen. De malware zorgt onder andere voor het aanmaken van een gebruikersaccount met administratorrechten. Daarnaast verzamelt het gegevens van het host systeem en maakt het backdoors aan om toegang te houden. Gebruikers van WordPress wordt aangeraden om hun software up-to-date te houden, het wachtwoord van de admin gebruiker aan te passen naar een sterk wachtwoord en om ongebruikte thema’s en plug-ins te verwijderen.

Het Taiwanese bedrijf Micro-Star International (MSI) heeft officieel bevestigd dat zij slachtoffer zijn geworden van een ransomware aanval. MSI maakte geen details bekend over hoe of wanneer de aanval plaatsvond maar zegt wel dat zij direct het incident response protocol in werking hebben gezet. Verder geeft MSI aan dat de getroffen systemen geleidelijk aan normaal functioneren en zegt dat gebruikers firmware/BIOS-updates alleen moeten downloaden en installeren van hun officiële website en niet van andere bronnen.

Het Belgische SD Worx is getroffen door een cyberaanval. SD Worx voert werkzaamheden uit op het gebied van HR en payroll en bedient 5,2 miljoen werknemers verdeeld over meer dan 82 duizend bedrijven. Na het ontdekken van deze kwaadaardige activiteiten in het datacenter worden de systemen preventief geïsoleerd om verdere gevolgen te beperken. Dit heeft gevolgen voor klanten uit het Verenigd Koninkrijk. Op dit moment kan men niet inloggen in de systemen van SD Worx en wordt men op de hoogte gehouden van het verdere verloop van de situatie.

#WakeUpWednesday 5 april 2023

Verschillende malware botnets richten zich momenteel op Cacti en Realtek kwetsbaarheden met als doel om ShelBot en Moobot malware te verspreiden. Moobot is een variant van Mirai malware. Deze malware werd in december 2021 gedetecteerd toen het zich richtte op Hikvision camera’s. Inmiddels is de malware geüpdatet en richt zich op meerdere D-Link RCE-kwetsbaarheden. Een van de functionaliteiten van Moobot is het kunnen scannen op andere bekende bots waarna de bijbehorende processen worden beëindigd. Op die manier kan Moobot de maximale capaciteit benutten voor het uitvoeren van DDoS-aanvallen.  ShellBot werd voor het eerst in januari 2023 ontdekt en richt zich op de Cacti kwetsbaarheid. Fortinet heeft drie versies van deze malware gesignaleerd, wat er op duidt dat deze malware actief wordt onderhouden en aangepast. Wij adviseren om (security) updates te installeren zodra die beschikbaar zijn. Wordt een apparaat niet meer actief onderhouden door een leverancier, vervang deze dan door een nieuwer model. Is dat niet mogelijk, zorg dan voor goede detectie en response mogelijkheden in de periferie van het apparaat.

SentinelLabs heeft verschillende versies van AlienFox geanalyseerd. AlienFox is een set scripts die voornamelijk via Telegram wordt verspreid en zijn eenvoudig toegankelijk op onder andere GitHub. Dit zorgt ervoor dat de scripts voortdurend worden aangepast door cybercriminelen en er dus meerdere versies ontstaan. AlienFox wordt vooral gebruikt om API-sleutels en informatie te verzamelen van populaire diensten, waaronder informatie uit configuratiebestanden van dienstverleners zoals AWS, Google Workspace, Office365, OneSignal en Twilio.

Verder is er nieuwe malware ontdekt die zich richt op het stelen van informatie. Deze malware heeft de naam MacStealer gekregen en richt zich op Apple’s Catalina en latere macOS-versies die Intel M1 en M2 CPU’s gebruiken. Ondanks dat de malware nog in ontwikkeling is, is het al wel in staat om iCloud Keychain-gegevens, wachtwoorden en creditcardgegevens te exfiltreren die zijn opgeslagen in browsers zoals Brave, Google Chrome en Mozilla Firefox.

De Voice over IP (VoIP) desktop client 3CXDesktopApp, met versienummers 18.12.407 en 18.12.416, bevat waarschijnlijk een library die door een cybercrimineel is gewijzigd om supply chain-aanvallen uit te voeren. Wanneer de 3CXDesktopApp in uw omgeving wordt gebruikt, kan deze worden gebruikt om schadelijke payloads te downloaden naar het systeem waarop deze is geïnstalleerd. Momenteel lijken deze payloads informatie stelende malware te zijn. Op dit moment is bekend dat de 3CXDesktopApp voor het Microsoft Windows OS en MacOS de kwaadaardige code bevat.

#WakeUpWednesday 29 maart 2023

De afgelopen maanden is er veel geschreven over de voor- en nadelen van tools als ChatGPT. Door de populariteit hiervan bij veel mensen en organisaties is de tool ook aantrekkelijk geworden voor cybercriminelen. Zij hebben een malafide browser extensie geïntroduceerd onder de naam Chat GPT for Google. Deze malafide extensie heeft als doel om Facebook sessie-cookies buit te maken om zich daarmee toegang tot accounts te verschaffen. Deze accounts worden vervolgens ingezet om malafide activiteiten te promoten. Dit uit zich bijvoorbeeld in het promoten van het kopen van likes tot en met ISIS propaganda. Op dit moment is de extensie offline gehaald, maar het advies blijft om op je hoede te zijn met dit soort extensies.

Steeds vaker wordt de Android banking trojan Nexus door cybercriminelen gebruikt om financiële login portals en applicaties aan te vallen om fraude te plegen. Nexus biedt alle belangrijke functies om account takeover aanvallen uit te voeren tegen bankportalen en cryptocurrency-diensten, zoals het stelen van gebruikersgegevens en het onderscheppen van sms’jes. Uit broncode valt op te maken dat er waarschijnlijk nog functionaliteiten in ontwikkeling zijn. Een van deze functionaliteiten lijkt encryptie te zijn, wat kan duiden op een toekomstige ransomwaremodule.

IcedID, ook bekend als BokBot, begon in 2017 als een banking trojan. Deze trojan is ook in staat om aanvullende malware te leveren, waaronder ransomware. Meerdere groeperingen zijn gesignaleerd, die twee nieuwe varianten van deze malware inzetten. Een van nieuwe versies is een lite-versie die eerder werd gemarkeerd als een vervolg payload van de Emotet-malware. In februari 2023 werd ook een Forked-variant van IcedID ontdekt. Opmerkelijk is dat in deze nieuwe versies de web-injecties en backconnect-functionaliteit, die normaal gesproken worden gebruikt voor bankfraude, achterwege blijven. Waarschijnlijk worden de gewijzigde varianten gebruikt om de malware af te leiden van de typische banking trojan en bankfraude om zich te richten op de levering van payloads, waaronder waarschijnlijk de levering van ransomware.

Een nieuwe ransomwaregroepering genaamd ‘Dark Power‘ is opgedoken. De groepering claimt in de eerste maand reeds 10 slachtoffers te hebben gemaakt. De Dark Power payload werd geschreven in Nim, een cross-platform programmeertaal. Omdat Nim in populariteit stijgt onder cybercriminelen, wordt het over het algemeen beschouwd als een niche-keuze die waarschijnlijk niet wordt gedetecteerd door een groot deel van de cybersecurity-oplossingen.

#WakeUpWednesday 22 maart 2023

Een nieuw botnet, genaamd HinataBot, richt zich op het infecteren van Realtek SDK, Huawei routers en Hadoop YARN servers, om deze apparaten te kunnen misbruiken voor grote DDoS-aanvallen. Onderzoekers van Akamai hebben sinds begin dit jaar diverse samples onderzocht en vastgesteld dat de malware onder actieve ontwikkeling is. Nadat apparaten zijn geïnfecteerd, draait de malware in de achtergrond, wachtend op opdrachten die worden uitgevoerd vanaf de command & control-server. Verspreiding van de malware vindt plaats door brute-forcing van SSH-eindpunten of met behulp van infectiescripts en RCE payloads voor bekende kwetsbaarheden.

Emotet malware is malware die zijn oorsprong kent als bankingtrojan met als doel om toegang tot externe apparaten te krijgen en privégegevens buit te maken. Emotet werd verspreid via macro’s in geïnfecteerde Microsoft Word en Excel bestanden die als e-mail bijlage werden verstuurd. Om beveiligingsmaatregelen, zoals het blokkeren van macro’s, te omzeilen wordt er voor de verspreiding momenteel gebruik gemaakt van OneNote bijlages. Het blijft daarom belangrijk om alert te zijn en geen bijlages te openen van onbekende afzenders waarbij macro’s geactiveerd dienen te worden.

Recent zijn er diverse kwetsbaarheden gevonden in Exynos Modems van Samsung Semiconductor. Ook diverse Samsung smartphones worden hierdoor getroffen. Een update voor de kwetsbaarheden wordt op korte termijn verwacht. Tot die tijd raden wij aan om de workaround te gebruiken.

#WakeUpWednesday 15 maart 2023

In deze WakeUpWednesday gaan we in op verschillende soorten malware en de manieren waarop deze worden ingezet. Dat kan bijvoorbeeld zijn om data te exfiltreren of een ransomware-aanval te initiëren. BATLOADER malware is een loader die zorgt voor het distribueren van een volgende stap, zoals software voor het stelen van gegevens, banking malware, Cobalt Strike of ransomware. Momenteel misbruikt BATLOADER Google Ads voor het leveren van secundaire payloads zoals Vidar Stealer en Ursnif. Volgens het cyberbeveiligingsbedrijf eSentire worden de schadelijke advertenties gebruikt om een groot aantal legitieme apps en diensten te spoofen, zoals Adobe, OpenAPI’s ChatGPT, Spotify, Tableau en Zoom.

Verder hebben onderzoekers van HYAS een proof-of-concept ontwikkeld van polymorfe malware die OpenAI’s API gebruikt om detectie te ontwijken. De malware is door de onderzoekers BlackMamba genoemd. BlackMamba is een keylogger die als een op het oog onschuldig bestand wordt geleverd. Eenmaal uitgevoerd zoekt de malware echter contact met OpenAI en vraagt de AI keyloggingcode te genereren. Vervolgens wordt de dynamisch gegenereerde code binnen de context van het goedaardige programma uitgevoerd, waarbij het kwaadaardige polymorfe gedeelte volledig in het geheugen blijft. Telkens wanneer BlackMamba wordt uitgevoerd, wordt de keyloggingcapaciteit opnieuw gesynthetiseerd.

Alertheid blijft belangrijk, ook als het gaat om ogenschijnlijk onschuldige recruitmentverzoeken op LinkedIn. Een vermoedelijk Noord-Koreaanse groepering benadert onder andere security researchers met niet bestaande vacatures die moeten leiden tot het ontwikkelen van drie nieuwe, op maatgemaakte, malwarefamilies. De cybercriminelen gebruiken social engineering om hun doelwit te verleiden het gesprek verder te zetten via WhatsApp, waar de malware ‘PlankWalk’, een C++ backdoor, wordt afgeleverd. Deze backdoor helpt de cybercriminelen om voet aan de grond te krijgen binnen de bedrijfsomgeving van het slachtoffer.

Tot slot aandacht voor de Fortinet RCE kwetsbaarheid. Deze kwetsbaarheid is een heap buffer underflow in de FortiProxy administratieve interface waardoor een niet-geautoriseerde aanvaller willekeurige code kan uitvoeren en/of een DoS kan uitvoeren op de GUI.

#WakeUpWednesday 8 maart 2023

De FBI en de CISA (Cybersecurity & Infrastructure Security Agency) komen in een aparte cybersecurity advisory met aanbevelingen om een ransomware-aanval te voorkomen. De reden hiervoor is dat het afgelopen half jaar diverse organisaties in vitale sectoren doelwit zijn geworden van Royal-ransomware aanvallen. In veel gevallen kwamen de aanvallers binnen via RDP (Remote Desktop Protocol) en phishing. De belangrijkste aanbevelingen bevatten fundamentele maatregelen zoals: het maken van offline, versleutelde back-ups, het uitschakelen van ongebruikte poorten op systemen die toegang hebben tot het internet, het updaten van applicaties en systemen, het toepassen van netwerksegmentatie en het gebruik van multifactorauthenticatie.

Veel organisaties maken gebruik van cloudoplossingen en containers. Een geraffineerde aanvalscampagne met de naam ScarletEel richt zich op deze container-omgevingen voor diefstal van proprietary software en gebruikersgegevens. De oorspronkelijke besmetting was gebaseerd op het benutten van een kwetsbare, openbare dienst in een zelfbeheerd Kubernetes-cluster op Amazon Web Services. Naast het stelen van proprietary software en gebruikersgegevens omvatte de aanval ook de inzet van cryptominers.

Het pakket Colourfool is een schadelijk Python-pakket dat is geupload naar de Python Package Index (PyPU). Dit pakket bevat een infostealer en een trojan voor remote access. Het is onderdeel van een nieuwe malware met de naam Colour-blind dat is geïdentificeerd door het cyber threat intelligence team van Kroll. Colour-blind verwijst naar de democratisering binnen cybercrime en kan leiden tot een intensivering van het dreigingslandschap doordat er meerdere varianten kunnen ontstaan uit de code van anderen.

Verder publiceerde Microsoft op 14 februari 2023 tijdens de Patch Tuesday updates waarin CVE-2023-21716 wordt beschreven. Deze kwetsbaarheid is een heap corruptie kwetsbaarheid in de RTF-parser van Microsoft Word. Wanneer deze wordt uitgebuit, kan een niet-geautoriseerde aanvaller willekeurige code uitvoeren met de rechten van het slachtoffer. Op 5 maart 2023 is een proof-of-concept exploit gepubliceerd. Microsoft heeft patches en een aantal workarounds gepubliceerd. Het advies is om mitigerende maatregelen door te voeren.

Tot slot is het belangrijk om alert te blijven op EUFI-malware. BlackLotus is het eerste voorbeeld waarbij de malware in staat is om het Secure Boot-mechanisme te omzeilen. Hierdoor is het mogelijk om zelfs volledig gepatchte Windows 11 systemen te besmetten. De malware kan worden gebruikt om BitLocker, Microsoft Defender Antivirus en de Hypervisor-protected Code Integrity (HVCI) – ook bekend als de Memory Integrity-functie die beschermt tegen pogingen om de Windows Kernel te misbruiken – uit te schakelen.

#WakeUpWednesday 1 maart 2023

Privacy toezichthouders hebben richtlijnen gepubliceerd die het gebruik van social media veiliger moet maken. Deze Europese privacy toezichthouders staan ook wel bekend als de EDPB en beschrijven in deze richtlijnen over het herkennen en voorkomen van zogenoemde ‘dark patterns’. Deze regels zijn bedoeld om zowel gebruiker als ontwerpers van social media te vertellen waar zij op moeten letten wanneer zij bepaalde type knoppen, teksten en kleuren zien die proberen de gebruiker een keus te laten maken en hun persoonlijke gegevens afhandig te maken.

De PlugX Trojan is een echte wolf in schaapskleren. Deze doet zich voor als Windows Debugger Tool genaamd x64dbg, maar is ontworpen om beveiliging te omzeilen en controle te krijgen over het systeem. PlugX is ook bekend als Korplug en staat bekend om verschillende functionaliteiten zoals data-exfiltratie en misbruik van besmette apparaten.

LastPass is een wachtwoordmanager waar je als gebruiker wachtwoorden kunt opslaan. Zojuist is bekend geworden dat er inloggegevens zijn gestolen van een senior devops-programmeur. In het onderzoek van vorig jaar in augustus wees uit dat de cybercriminelen in eerste instantie alleen broncode en andere technische informatie hadden buitgemaakt. Nu blijkt dat er ook cloudback-ups zijn gestolen. LastPass kreeg vorig jaar meermaals te maken met veiligheidsincidenten en laat in een reactie te weten dat er verschillende maatregelen worden genomen om klanten te beschermen.

Tot slot gaat de politie in de toekomst het gebruik van technologie in gezichtsherkenning intensiveren. Minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid gaf aan dat er over de gezichtsherkenningstechnologie niet lichtzinnig mag worden gedaan. Aanvankelijk was in 2019 besloten door de toenmalige minister van Justitie en Veiligheid dat de techniek niet operationeel ingezet mocht worden. Sinds die tijd is de politie bezig met een rapport dat antwoord moet geven op juridische, ethische en technische vraagstukken voor de operationele inzet van gezichtsherkenning.

#WakeUpWednesday 22 februari 2023

Patchen is en blijft essentieel om het risico op een security-incident te verkleinen. Fortinet heeft updates uitgebracht voor 40 kwetsbaarheden in onder andere FortiWeb, FortiOS, FortiNAC en FortiProxy. Twee van de kwetsbaarheden worden beschouwd als kritiek en 15 kwetsbaarheden worden beschouwd als kwetsbaarheden met een hoog risico. De meest urgente kwetsbaarheid is CVE-2022-39952, met CVSS score 9.8. Wij adviseren om de updates zo snel mogelijk te installeren.

Onderzoekers van Forescout hebben twee nieuwe kwetsbaarheden vrijgegeven betreffende Schneider Electric Modicon PLCs. Deze kwetsbaarheden kunnen zorgen voor een authentication bypass en het op afstand uitvoeren van code door een niet-geautoriseerd persoon. De vrijgegeven kwetsbaarheden maken onderdeel uit van een grotere set. Het succesvol uitbuiten van deze kwetsbaarheden kan een cybercrimineel in staat stellen om code uit te voeren, zorgen voor een denial-of-service of het buitmaken (en publiceren) van gevoelige informatie.

Het belang van tijdig patchen blijkt ook uit een nieuwe malware genaamd ProxyShellMiner die de reeds in 2021 bekendgemaakte Exchange kwetsbaarheden uitbuit. Deze kwetsbaarheden, bekend onder de naam ProxyShell, worden nu in ProxyShellMiner gebruikt om cryptovaluta te minen binnen een Windows domein.  Updates voor de ProxyShell kwetsbaarheden zijn al geruime tijd beschikbaar. De blog van Morphisec geeft handvatten hoe ProxyShellMiner te stoppen.

#WakeUpWednesday 15 februari 2023

Het adequaat reageren op kritieke kwetsbaarheden is een van de fundamentele maatregelen om de cyberveiligheid te garanderen. Zo wordt een kritieke kwetsbaarheid die in 2022 is gemeld voor NAS-systemen van fabrikant TerraMaster momenteel uitgebuit. Cybercriminelen kunnen dankzij deze kwetsbaarheid op afstand het beheerderswachtwoord achterhalen en daarmee inloggen. Vorig jaar maart en april zijn er reeds beveiligingsupdates uitgebracht. Het advies is om deze zo snel mogelijk te installeren.

Daarnaast is er door de CISA ( de U.S. Cybersecurity & Infrastructure Security Agency) ook een waarschuwing afgegeven voor het misbruik van kwetsbaarheden als Log4j, naast de hier bovengenoemde TerraMaster kwetsbaarheid. Deze kwetsbaarheden worden momenteel op grote schaal misbruikt om ransomware-aanvallen uit te voeren op kritieke infrastructuur.

Verder claimt de Clop ransomwaregroepering dat zij door gebruik te maken van de GoAnywhere kwetsbaarheid CVE-2023-0669 inmiddels 130 organisaties slachtoffer hebben gemaakt. Er is een patch beschikbaar, geadviseerd wordt om deze zo snel mogelijk te installeren. Indien kwetsbaarheden niet op korte termijn verholpen kunnen worden is het belangrijk om te zorgen dat er goede netwerkdetectie is ingeregeld en dat er bij een alert snel en adequaat gereageerd wordt.

Microsoft heeft dinsdag beveiligingsupdates uitgebracht voor 75 kwetsbaarheden, waarvan er momenteel drie actief worden uitgebuit. Het advies is om de updates zo snel mogelijk te installeren.

Tot slot meldt Proofpoint een nieuwe malware-groepering die sinds oktober 2022 voornamelijk Amerikaanse en Duitse organisaties raakt. Deze groepering, genaamd Screentime (TA866), heeft waarschijnlijk een financieel motief en richt zich op het stelen van vertrouwelijke informatie. Er worden diverse methodes gebruik om binnen te komen bij een organisatie. Ongeacht de gebruikte methode leidt het uitvoeren van het gedownloade JavaScript-bestand tot een MSI-installatieprogramma. Deze pakt een VBScript met de naam WasabiSeed uit. Deze functioneert als een hulpmiddel om next-stage malware op te halen van een externe server. Een van de hulpprogramma’s die WasabiSeed downloadt is Screenshotter. Dit hulpprogramma maakt regelmatig screenshots van het bureaublad van het slachtoffer en stuur die informatie naar een command-and-control (C2) server. Om het risico te beperken kunt u zelf al een aantal maatregelen nemen. Zorg dat VBScripts standaard uit staan en zorg dat uw medewerkers zich bewust zijn van de mogelijke risico’s.

#WakeUpWednesday 8 februari 2023

Momenteel is er door hackersgroepering Passion een nieuwe, flexibele tool in omloop gebracht om op een eenvoudige manier DDoS-aanvallen te initiëren waarbij het Passion-botnet wordt gebruikt. Voor een vast bedrag per maand kan een cybercrimineel de aanval aanpassen door een keuze te maken uit een van de tien aangeboden aanvalsvectoren. Daarnaast kan ook de duur en de intensiteit per aanval worden aangepast. De combinatie en de aanpasbaarheid hiervan maakt het moeilijker voor slachtoffers om deze DDoS-aanvallen te mitigeren.

Voor GoAnywhere MFT file transfer, een oplossing van Fortra die het veilig delen van bestanden faciliteert, is een zero-day kwetsbaarheid bekend gemaakt. De aanvalsvector van deze kwetsbaarheid vereist toegang tot de administratieve console van de applicatie, die in de meeste gevallen alleen toegankelijk is vanuit een privé-bedrijfsnetwerk, via VPN, of door IP-adressen op een whitelist (wanneer deze draait in cloud-omgevingen, zoals Azure). Er is momenteel geen patch beschikbaar. Als mitigerende maatregel wordt geadviseerd om servlet en de servlet-mapping tijdelijk uit te zetten of te verwijderen.

Ook Atlassian’s Jira Service Management Server en Data Center hebben te maken met een kritieke kwetsbaarheid waarbij niet-geautoriseerde personen toegang kunnen verkrijgen. Er is een update beschikbaar. Het advies is om deze zo snel mogelijk te installeren.

#WakeUpWednesday 1 februari 2023

QNAP heeft een update uitgebracht in verband met een kritieke kwetsbaarheid in het besturingssysteem van haar NAS-systemen. Cybercriminelen die gebruik maken van deze kwetsbaarheid kunnen op afstand kwaadaardige code tot uitvoer brengen. Het advies is om, indien uw organisatie gebruik maakt van deze NAS-systemen, zo snel mogelijk deze systemen te updaten.

VMware heeft afgelopen week een patch uitgebracht voor een aantal kritieke kwetsbaarheden in vRealize Log Insight. Twee van de gepatchte kwetsbaarheden scoren 9.8 op een schaal van 1 tot 10 en kunnen worden gebruikt door cybercriminelen in relatief eenvoudige aanvallen en zonder dat er gebruikersinteractie nodig is. De noodzaak om te patchen is nog groter geworden doordat onderzoekers op het punt staan om op korte termijn zowel exploit code als een POC bekend te maken. Mocht patchen niet mogelijk zijn dan adviseren wij om in ieder geval mitigerende maatregelen te nemen.

Momenteel wordt een vernieuwde versie van de SwiftSlicer-wiper ingezet om Windows domeinen te vernietigen. Kenmerkend voor wiper-malware is dat indien data vernietigd wordt deze niet meer te herstellen is. In tegenstelling tot ransomware, waar er door middel van decryptie nog een mogelijkheid tot herstel is, is data die geraakt wordt door een wiper echt vernietigd. SwiftSlicer richt zich daarbij op het overschrijven van cruciale files in het Windows besturingssysteem. Momenteel lijkt deze wiper vooral te worden ingezet tegen systemen in Oekraïne.

Malware verspreidt zich op diverse manieren, waaronder via USB-sticks. Onderzoekers hebben een nieuwe versie van de PlugX-malware ontdekt die wordt verspreid via USB-sticks. Deze PlugX-variant gedraagt zich als een worm en infecteert USB-apparaten op zo’n manier dat het zichzelf verbergt voor het Windows-bestandssysteem. Hierdoor is het voor een gebruiker onmogelijk op te merken dat zijn USB-apparaat is geïnfecteerd of mogelijk wordt gebruikt om gegevens uit het netwerk te exfiltreren.

#WakeUpWednesday 25 januari 2023

Cybercriminelen gebruiken verschillende manieren om bij organisaties binnen te komen. Veel voorkomende manieren zijn het uitbuiten van kritieke kwetsbaarheden, door gebruik te maken van phishing e-mails of door gebruik te maken van een zwakke plek bij een ketenpartner.

Rapid7 meldt dat cybercriminelen momenteel actief misbruik maken van een kritieke kwetsbaarheid in verschillende Zoho ManageEngine-producten. In totaal betreft het 24 verschillende oplossingen die kwetsbaar zijn, waaronder Access Manager Plus, PAM 360, Password Manager Pro en ServiceDesk Plus. Sinds eind oktober 2022 zijn er patches beschikbaar, het advies is om deze zo snel mogelijk te installeren.

E-mails met meegestuurde malafide Word of Excel bijlagen om malware te installeren en te verspreiden zijn minder in trek nadat Microsoft heeft ingesteld dat macro’s standaard uitgeschakeld zijn. Daarna kwamen versies met ISO- en 7-ZIP bestanden. Tegenwoordig zien we dat cybercriminelen vaker gebruik maken van OneNote-bijlagen in phishing e-mails waarbij slachtoffers kunnen worden geïnfecteerd met malware of wachtwoorden kunnen worden ontvreemd. Ook bij OneNote-bijlagen is er actie van de gebruiker nodig om malware te activeren. Er volgt wel een waarschuwing vanuit het systeem dat de bijlage mogelijk schadelijk is, echter veel gebruikers klikken deze waarschuwing weg.

Afgelopen week is er veel gebeurd op het gebied van ransomware. Een overzicht van de verschillende rapporten en ontwikkelingen, zoals nieuwe varianten van STOP ransomware en VoidCrypt, maar ook informatie over een decryptor voor BianLian is hier te vinden. Daarnaast heeft Cyberveilig Nederland een whitepaper gepubliceerd over data-exfiltratie. Doel van het whitepaper is het krijgen van inzicht in data-exfiltratie, het creëren van bewustwording en het bieden van handelingsperspectief.

#WakeUpWednesday 18 januari 2023

Het updaten van software is een belangrijke manier om het risico op een cyberincident te verminderen. Recent zijn er verschillende publicaties geweest om te waarschuwen voor een kwetsbaarheid in FortiOS SSL-VPN. Deze kwetsbaarheid wordt actief door cybercriminelen misbruikt. Met name overheidsinstellingen of organisaties die daaraan gerelateerd zijn lijken door de criminelen te worden aangevallen. Er is inmiddels een patch beschikbaar, het advies is om deze zo snel mogelijk te installeren.

Verder is er een Proof of Concept (POC) gepubliceerd voor een aantal kritieke kwetsbaarheden in populaire WordPress-plugins. Het gaat daarbij om kwetsbaarheden die SQL-injecties mogelijk maken. De gevonden kwetsbaarheden bevinden zich in de plugins Paid Memberships Pro, Easy Digital Downloads en Survey Marker. Ook een kwetsbaarheid in Control Web Panel (vroeger ook wel bekend als CentOS Web Panel) wordt momenteel actief misbruikt door cybercriminelen. Deze tool wordt gebruikt voor het managen van servers. Voor zowel de WordPress-plugins als voor de kwetsbaarheid in Control Web Panel zijn patches beschikbaar.

Cybercriminelen blijven nieuwe manieren bedenken om onder de detectieradar te blijven. In dit geval gebruikt men een combinatie van Polyglotbestanden en malafide Java archive (JAR) bestanden om remote access trojans zoals StrRAT en Ratty te verspreiden. Polyglotbestanden zijn bestanden die de syntax van twee of meer verschillende formaten zodanig combineren dat elk formaat kan worden doorgegeven zonder dat er een fout optreedt.

Tot slot waarschuwt het Amerikaanse Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) voor verschillende kwetsbaarheden in industriële controle systemen van onder andere Siemens, GE Digital en Contec.

#WakeUpWednesday 11 januari 2023

Een groot deel van de medewerkers gebruikt een smartphone voor zakelijke doeleinden. Dat maakt dat smartphones ook voor cybercriminelen een gewild doelwit zijn. Er zijn opvallend meer detecties van de Android malware SpyNote, ook wel SpyMax genoemd. Nadat de broncode van SpyNote publiekelijk beschikbaar is geworden door een van de laatste varianten, genaamd CypherRat, zijn er diverse varianten ontwikkeld. Vooral financiële instellingen lijken slachtoffer te worden van SpyNote. SpyNote combineert spyware met functionaliteit van bankmalware door bijvoorbeeld toestemming te vragen voor toegangsdiensten om zo twee-factor authenticatiecodes van Google Authenticator te kunnen gebruiken en toetsaanslagen op te nemen om bankgegevens over te nemen.

Omdat er binnen organisaties steeds meer verschillende apparaten door medewerkers worden gebruikt is het verstandig om ook op de verschillende apparaten (endpoints) monitoring in te richten via een Endpoint Detection and Response-oplossing.

Onderzoek wijst uit dat een variant van de Dridex-malware zich richt op macOS-systemen. Hierbij  wordt een nieuwe techniek aangewend om documenten met kwaadaardige macro’s aan gebruikers te leveren. Alhoewel Dridex zich vaak voordoet als facturen of andere bedrijfsgerelateerde bestanden, hoeft dat hierbij niet het geval te zijn. Deze versie van Dridex overschrijft namelijk alle .doc bestanden in de huidige gebruikersmap en voegt daar de code van de kwaadaardige macro toe. Op deze manier probeert Dridex het automatisch blokkeren van macro’s te omzeilen door zich te nestelen in bestanden waar deze mogelijk wel zijn toegestaan. Omdat de code van deze macro probeert een .exe te downloaden en te openen, is de impact voor gebruikers van macOS minimaal, omdat macOS geen .exe extensie ondersteunt. Echter kunnen gebruikers onbewust deze kwaadaardige macro alsnog verspreiden wanneer zij geïnfecteerde bestanden delen met andere (Windows) gebruikers.

Ook de WerFault.exe foutrapportage tool wordt momenteel door cybercriminelen gebruikt om malware in het geheugen van een aangetast systeem te laden met behulp van een DLL sideloading techniek. De malware bevindt zich in een ISO bestand die als bijlage van een e-mail wordt verstuurd aan het slachtoffer. Het infecteren van het systeem wordt gestart wanneer het slachtoffer de snelkoppeling in het ISO bestand opent.

Op de achtergrond wordt een Remote Access Tool op het systeem geïnstalleerd waarmee de aanvaller volledige toegang heeft tot het geïnfecteerde systeem. De aanvaller kan vervolgens op afstand o.a. data stelen, commando’s uitvoeren en/of naar naastgelegen systemen bewegen.

#WakeUpWednesday 21 december 2022

In deze laatste #WakeUpWednesday van dit jaar nieuws over ransomware. Het interne uitzendbureau van de Universiteit Leiden is getroffen door een ransomware-aanval. Cybercriminelen hebben belangrijke gegevens en documenten versleuteld zoals onder andere BSN-nummers, NAW-gegevens maar ook uitzendovereenkomsten en salarisdocumentatie. Hoe cybercriminelen naar binnen kwamen, wie achter de aanval zit en of er losgeld betaald gaat worden is niet bekend gemaakt.

Google kondigt aan dat Gmail extra beveiligd gaat worden met Client-Side Encryption. Deze nieuwe feature, welke nu nog in bèta-fase is, zorgt ervoor dat persoonlijke gegevens in e-mailbody en bijlagen onleesbaar zijn voor Google-servers. Na aanmelding (voor de bèta-versie) kunnen gebruikers van de volgende Google-producten hiervan gebruikmaken: Google Workspace Enterprise Plus, Education Plus en Education Standard.

Cybercriminelen zijn overheidsnetwerken in Oekraïne binnengedrongen. Dit gebeurde via met Trojan-geïnfecteerde ISO-bestanden van Windows 10. Dit installatieprogramma deed zich legitiem voor als Windows 10-installatie en na installatie infecteerde deze de computer met malware waarmee gegevens kon worden gestolen.

We blijven bij malware want Microsoft waarschuwt over een nieuw malware botnet genaamd ‘MCCrash’. Deze malware infecteert Windows, Linux en IoT apparaten. Minecraft-servers zijn vaak het doelwit van DDoS-aanvallen om spelers op de server dwars te zitten of af te persen. Microsoft laat weten dat de malware initieel systemen infecteert nadat gebruikers illegale Windows en Microsoft Office activatie tools installeren. Daarna probeert de malware over het netwerk te verspreiden middels brute-force SSH aanvallen op Linux en IoT apparaten.

#WakeUpWednesday 14 december 2022

Leveranciers van software brengen updates uit om eerdere fouten of kwetsbaarheden te herstellen. Voor cybersecurity is het hebben van een actief patchbeleid essentieel als een van de manieren om het risico op een cyberincident te minimaliseren. Toch zijn er duizenden Pulse Connect Secure VPN-servers te vinden die niet up-to-date zijn. Cybercriminelen maken gebruik van kwetsbaarheden in de Pulse Connect waar de beveiligingsupdates niet zijn geïnstalleerd. Cybercriminelen komen binnen via oude beveiligingslekken uit 2018 en 2019.

De zorgbranche is de laatste tijd doelwit van gerichte Royal ransomware-aanvallen. Nadat we vorige week vertelden over gerichte aanvallen waardoor Franse en Colombiaanse ziekenhuizen hun werk niet meer konden doen is zojuist bekend geworden dat nu Amerikaanse ziekenhuizen doelwit zijn. Het U.S. Department of Health and Human Services waarschuwt voor de aanhoudende Royal ransomware-vallen die financieel gewin als doel hebben. Deze groep cybercriminelen staat erom bekend bestanden te versleutelen met een .royal extensie en betalingen te vragen die variëren tussen 250 duizend – 2 miljoen dollar.

We blijven nog even in de ransomware-hoek. Recentelijk is de gemeente Antwerpen slachtoffer geworden van een geslaagde ransomware-aanval. De gemeente gaf geen details vrij, maar laat aan Belgische media weten dat het nog tot het einde van deze maand kan duren om digitale toepassingen online te krijgen. De organisatie Play heeft deze aanval opgeëist en om losgeld gevraagd. Volgens de cybercriminelen hebben zij de beschikking over financiële documenten, identiteitskaarten, paspoorten en andere vormen van persoonsgegevens met een omvang van zo’n 557GB. Wanneer het losgeld niet voldaan is vóór 19 december dan worden de versleutelde gegevens openbaar gemaakt. Het bedrag dat met deze zaak gemoeid is, is niet bekend gemaakt. Play is vaker succesvol in het plegen van cyberaanvallen. Eerder slaagden zij in onder andere Zwitserland, Bulgarije, de Verenigde Staten, Argentinië en Canada.

We vertelden gisteren over de FortiOS heap-based buffer overflow kwetsbaarheid. De kwetsbaarheid is een heap-based buffer overflow in de FortiOS SSL-VPN. De kwetsbaarheid geeft een unauthenticated attacker de mogelijkheid voor remote code execution. U kunt deze kwetsbaarheid volgen via ons blog die we zullen updaten wanneer er nieuws is (CVE-2022-42475).

Tot slot is er een nieuwe aanvalstechniek aan het licht gekomen die als doel heeft om Web Application Firewalls (WAF) te omzeilen en om op deze manier te infiltreren. Door onder andere het toevoegen van JSON-syntax aan een SQL-injection payload kan een WAF deze kwetsbaarheid niet detecteren. Met name bedrijven lijden hieronder want hierdoor kunnen aanvallers toegang krijgen tot gevoelige bedrijfs- en klantinformatie. Deze aanvalstechniek door het toevoegen van een JSON-syntax is gevaarlijk nu steeds meer organisaties meer business en andere functionaliteiten naar de cloud migreren.

#WakeUpWednesday 7 december 2022

Computers die besmet zijn met malware is al erg genoeg. Maar er is nu ook malware ontdekt die bestanden steelt van smartphones en andere apparaten die aangesloten zijn als bestandsdragers op besmette computers. Deze malware gaat door het leven onder de naam ‘Dolphine’ en zoekt op bestandsdragers naar documenten, certificaten, e-mails en mediabestanden. Daarnaast kan de malware toetsaanslagen opslaan, elke dertig seconden een screenshot opslaan en wachtwoorden en cookies uit de browser halen. De gestolen data wordt vervolgens geüpload naar Google Drive.

Google Chrome heeft de afgelopen tijd verschillende keren een zeroday kwetsbaarheid bekend gemaakt. De meest recente is CVE-2022-4262. De kwetsbaarheid in V8 maakt het voor aanvallers mogelijk om code uit te voeren binnen de context van de browser. In de browser zaten eerder al verschillende kwetsbaarheden waar aanvallers misbruik van konden maken, waaronder CVE 2-21-42298 en CVE-2022-26485. Nu blijkt dat deze kwetsbaarheden zich ook voordoen in Mozilla Firefox en Windows Defender. Hiervan maakte onder andere de Spaanse spywareleverancier, Variston, gebruik om zo Linux- en Windowscomputers te infecteren.

Ransomware blijft een actueel thema. Zo’n ransomware-aanval kan op verschillende manieren tot stand komen. De meest voorkomende manieren zijn niet gepatchte kritieke kwetsbaarheden en misbruik van bestaande gebruikersaccounts. Het is daarom belangrijk om multifactorauthenticatie(MFA) ingeschakeld te hebben en gebruik te maken van een sterk wachtwoord. Kort geleden gaven wij 8 tips om een veilig wachtwoord te maken.

Een ransomware-aanval is in de meeste gevallen een tijdrovende, vervelende en kostbare gebeurtenis. Wanneer dit gebeurt in kritieke branches kunnen er zelfs levens op het spel komen te staan. In navolging van een ransomware-aanval in Colombia waarbij complete ziekenhuisdata versleuteld werd moet nu ook een ziekenhuis in Frankrijk operaties annuleren vanwege een cyberaanval. Wilt u een succesvolle ransomware-aanval voorkomen? Zorg dan dat u de basisbeveiliging op orde hebt.

Met LastPass kunt u wachtwoorden beheren en bewaren. Toch hebben cybercriminelen, dankzij de gegevens uit een eerdere hack, zich toegang weten te verschaffen tot de cloudopslag en zijn er gegevens buitgemaakt. LastPass geeft aan dat wachtwoord data versleuteld opgeslagen wordt waarmee het onwaarschijnlijk is dat wachtwoorden gelekt zijn. LastPass blijft operationeel en is bezig deze kwetsbaarheid te onderzoeken.

Een paar dagen geleden is er een nieuwe versie van de mediaspeler VLC verschenen die recentelijk kwetsbaarheden heeft verholpen. Bij verschillende updates van Windows laat de software fabrikant weten dat er geen nieuwe versie van VLC beschikbaar is waardoor gebruikers blijven werken met een kwetsbare variant. Mocht automatisch updaten niet werken, dan is het mogelijk om de update van VLC handmatig uit te voeren.

Het CISA (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency) heeft deze week een Industrial Control Systems advisory uitgebracht waarin wordt gewaarschuwd voor verschillende kwetsbaarheden in Mitsubishi Electric GX Works3 engineeringsoftware. Deze software wordt gebruikt in industriële controle systemen voor het up- en downloaden van programma’s naar/van PLC’s. Eenmaal binnen kunnen cybercriminelen modules en programma’s bekijken en zelfs aanpassen. De meest kritieke kwetsbaarheden staan bekend onder de nummers CVE-2022-25164 en CVE-2022-29830.

#WakeUpWednesday 30 november 2022

Internetbrowser Google Chrome is met 77,03% (Bron: Kinsta.com) op desktop wereldwijd de meestgebruikte browser. Voor cybercriminelen daarom ook een aantrekkelijk doelwit om een aanval op uit te voeren. Onlangs liet Google weten dat men, in de aanloop naar Black Friday, voor de achtste keer dit jaar een zero-day-lek heeft verholpen. Aansluitend geeft Google aan dat exploit code voor deze kritieke kwetsbaarheid reeds beschikbaar is. Een update voor de kwetsbaarheid is inmiddels beschikbaar. Moderne browsers updaten standaard automatisch, tenzij dit specifiek uitgezet is door de gebruiker. Zorg ervoor dat u bewust bent van welke applicaties er in gebruik zijn in uw IT-landschap en of deze up-to-date zijn.

Researchers van ESET beschrijven een methode waarbij cybercriminelen malware te integreren in VPN applicaties. Een voorbeeld hiervan is het toevoegen van malware aan de legitieme OpenVPN Android app, waarna deze op een alternatieve wijze aangeboden wordt aan gebruikers. Onderzoekers zeggen dat deze malware het gemunt heeft op onder andere contactgegevens, gesprekslogs van onder andere Facebook Messenger, WhatsApp, Signal, Viber en Telegram en andere informatie die beschikbaar is op de mobiele telefoon. Deze malafide applicaties waren niet beschikbaar via de Google Play store. Zorg dat uw gebruikers ten alle tijden zakelijke applicaties via een reputabele bron verkrijgen danwel ter beschikking gesteld krijgen.

We blijven nog even bij Android telefoons want ook in de Google Play Store glippen er soms malafide apps door de mazen van het net. Zo ontdekten onderzoekers van Bitdefender onder andere een malafide File-Manager app die als doel heeft de telefoon met meer malware te infecteren. De filemanager vraagt de gebruiker toestemming om, ten behoeve van een zogenaamde app update, externe files te downloaden. Echter wordt deze toestemming misbruikt om malware te downloaden. Een van deze malafide filemanagers, ‘X-file Manager’ genaamd, was meer dan 10 duizend keer gedownload. In deze update zit een APK-bestand dat Sharkbot-malware bevat. De Sharkbot-malware is gericht op financiële (bank) apps om daar logingegevens te onderscheppen of het heimelijk ontvreemden van geld.

De gegevens van 5,4 miljoen Twitter-gebruikers zijn op straat komen te liggen. Afgelopen januari werd er binnen het social media-platform een kwetsbaarheid verholpen, maar in juli werden van 5,4 miljoen Twitter-gebruikers gegevens te koop aangeboden op een marktplaats voor 30 duizend dollar. Inmiddels is de dataset ook gratis beschikbaar gemaakt op dat forum. Deze informatie was te koop sinds augustus en bestond uit een combinatie van publieke informatie en privégegevens, zoals Twitter-ID’s, namen, inlognamen, locaties, e-mailadressen en telefoonnummers. Het gerucht is tevens dat er een grotere dataset van meer dan 10 miljoen gebruikers bestaat. De beschikbare data is uitermate geschikt voor gerichte phishing campagnes, ga daarom bewust om met e-mails die ogenschijnlijk van Twitter afkomstig zijn.

#WakeUpWednesday 23 november 2022

Nederland is een sterk gedigitaliseerd land. De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht voor veilig online zakendoen. Via verschillende initiatieven wordt er aandacht besteed aan cybersecurity om zowel grote organisaties als MKB en ZZP-ers te helpen de cybersecurity naar een hoger plan te tillen. Ook vanuit de overheid is er de intentie om het MKB actief te gaan ondersteunen. Zo is het streven dat het MKB in 2030 het basisniveau van digitalisering bereikt heeft. Met deze digitale aanpassing zou Nederland tot de top-3 van Europa behoren als het gaat om digitale technologieën. Bovendien zijn deze maatregelen een goede voorbereiding op de implementatie van de herziene Europese richtlijn voor Netwerk- en Informatiebeveiligingsrichtlijn (NIB2) die ook wel bekend staat als NIS2.

Morgen is het nationale “Verander Je Wachtwoord” dag. Tijd om kritisch te kijken naar je wachtwoord en deze te veranderen. Veel wachtwoorden zijn vandaag de dag niet veilig genoeg. De top-5 meest gebruikte wachtwoorden zijn: 123456, Qwerty, 123456789, welkom en wachtwoord. In onze blog, die morgen online komt, geven we een aantal handvatten om veilig om te gaan met wachtwoorden. Zoals eerder aangegeven is data het nieuwe goud. Gebruikt u hetzelfde wachtwoord voor meerdere accounts dan loopt u het risico dat uw accountgegevens door cybercriminelen op de diverse marktplaatsen die er zijn op het Dark net verhandeld worden.

Cybercriminelen worden steeds creatiever en dus ook gevaarlijker. Onlangs is er een nieuwe ransomware ontdekt dat bij een dienst van Google begint. Microsoft waarschuwt dat cybercriminelen via Google Ads een methode hebben gevonden om via verschillende payloads malware te verspreiden. Deze malware loader staat bekend als BATLOADER. Het Microsoft Security Threat Intelligence team laat weten dat deze malware loader onder andere wordt gebruikt om de Royal ransomware te verspreiden.

Een andere malware-bedreiging is de WASP Stealer, ook wel W4SP Stealer. Deze malware is deel van een ketenaanval die zich richt op Python ontwikkelaars. De Python packages die het installeert zijn in staat om Discord-accounts, wachtwoorden, crypto-wallets, creditcardgegevens en andere privacygevoelige gegevens buit te maken. Deze gestolen gegevens worden vervolgens teruggestuurd via een Discord-gecodeerd webhookadres.

Daarnaast zien we dat er een nieuwe versie van Typhon Stealer actief is, genaamd Typhon Reborn. Beide versies hebben de capaciteit om crypto wallets te stelen en antivirussoftware te omzeilen.

Uit onderzoek van Kaspersky is gebleken dat cybercriminelen een manier hebben gevonden om op Android-apparaten via een VPN-app gebruikersgegevens te stelen. Deze spionagecampagne wordt SandStrike genoemd. Hierbij wordt de gebruiker aangevallen via een VPN-app. Deze app bevat geavanceerde spyware. Om mensen te verleiden tot het downloaden van de app werd gebruik gemaakt van diverse social media accounts.

#WakeUpWednesday 16 november 2022

Het bewustzijn met betrekking tot cyberveiligheid onder bedrijven wordt steeds groter. Ook onder overheden is cybersecurity een ‘hot topic’ en wordt er door ministeries steeds meer acties ondernomen om de informatiebeveiliging te verbeteren/ naar een hoger plan te tillen. Zo wil het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzetten op de uitbreiding van Z-CERT. Op dit moment voor ziekenhuizen en ggz-instellingen en op termijn naar de gehele zorgsector.

Op het gebied van kritieke kwetsbaarheden blijft  alertheid geboden. Zo is er een ernstige kwetsbaarheid vastgesteld die grote invloed heeft op ABB-TotalFlow computers en controllers. Deze worden veel gebruikt wordt binnen de olie- en gasindustrie. Cybercriminelen kunnen de kwetsbaarheid gebruiken om op afstand de controle over apparaten over te nemen. Daarnaast kunnen zij bestanden lezen, schrijven en overschrijven.

Organisaties lopen nog steeds veel risico door het gebruik van een zwak wachtwoord. Nog regelmatig wordt er bij bedrijven een zwak wachtwoord, zoals ‘Welkom123’ of een variant daarop gebruikt. Daar weet een nieuw ontdekte malware wel raad mee. Deze KmsBot maakt gebruik van Secure Shell om toegang te krijgen tot specifieke systemen om zo niet alleen cryptovaluta te minen maar ook om DDoS-aanvallen uit te voeren. De malware ‘KmsdBot’, zoals het team van Akamai het noemt, is gericht op verschillende type bedrijven variërend van gaming tot luxe automerken. Het botnet infecteert systemen via een SSH-verbinding die gebruik maakt van zwakke inloggegevens.

Tot slot zijn er afgelopen week twee updates geweest rondom kritieke kwetsbaarheden. De blog rondom ProxyNotShell is geupdate en een nieuwe blog rondom kwetsbaarheden in Citrix Gateway is gepubliceerd.

#WakeUpWednesday 9 november 2022

Ransomware blijft een actueel thema en helaas een steeds meer voorkomend probleem. Zo blijkt uit een nieuw rapport van het Amerikaanse ministerie van Financiën dat er vorig jaar 1489 ransomware-incidenten zijn voorgevallen. Opmerkelijk is dat alle incidenten Windows-based waren. Een jaar eerder werden er 487 incidenten geregistreerd. Ook het betaalde losgeld steeg aanzienlijk. In 2021 werd er 1,2 miljard dollar betaald tegen 416 miljoen dollar een jaar eerder.

We blijven nog even bij het thema ransomware want minister Yesilgoz van Justitie en Veiligheid heeft de Tweede Kamer laten weten dat aangifte doen voor ransomware nog mogelijk gaat zijn voor het einde van 2022. Op dit moment is het alleen nog mogelijk om online aangifte te doen voor zaken als online oplichting, phishing, WhatsApp-fraude en helpdeskfraude.

Afgelopen week werd duidelijk dat bij Check MK zich meerdere kwetsbaarheden voorgedaan hebben. Deze software wordt gebruikt om hybride IT-Infrastructuur te monitoren op het gebied van netwerken, databases, opslag en servers. Een aanvaller kan zo op systemen die kwetsbaar zijn van afstand code uitvoeren zonder zich te hoeven authenticeren.

November is de maand van onder andere Black Friday. Dit jaar valt de actiedag zowel in de Verenigde Staten als in Nederland op vrijdag 25 november. Terwijl Black Friday voor consumenten een feest is geldt dat niet voor IT-afdelingen. Traditiegetrouw zijn er rondom Black Friday veel online aankopen en bestellingen. Wees daarom extra alert op onder andere verdacht e-mailverkeer, SMS-jes of appjes met berichten over niet afgeleverde bestellingen. Samen zorgen we ervoor dat Black Friday geen feest wordt voor cybercriminelen.

#WakeUpWednesday 2 november 2022

Inzicht hebben in welke apparatuur en welke software er binnen een organisatie worden gebruikt is essentieel voor een efficiënt en effectief patchbeleid. In deze #WakeUpWednesday aandacht voor een aantal kritieke kwetsbaarheden waarbij zo snel mogelijk patchen gewenst is.

Het NCSC heeft een overzicht gemaakt van producten die gebruik maken van OpenSSL. OpenSSL wordt gebruikt voor het versleutelen van netwerkverbindingen en is net als eerder Log4j, een onderdeel dat in zeer veel producten wordt gebruikt. De kwetsbaarheid in OpenSSL is niet aanwezig in versies lager dan 3.0.

Op 12 oktober 2022 heeft Juniper Networks een beveiligingsadvies gepubliceerd waarin zes verschillende kwetsbaarheden in de J-Web interface van Juniper Networks Junos worden beschreven. In onze blog meer details over deze kwetsbaarheden.

Eerder hebben we al informatie gedeeld rondom de Magniber ransomware en het uitbuiten van de Mark-of-the-Web zero-day in Windows 10 en 11. Inmiddels is er een niet-officiële update beschikbaar.

Daarnaast is er een update beschikbaar voor een kritieke kwetsbaarheid in VMware Cloud Foundation en NSX Manager appliances. Doordat er proof-of-concept exploit code beschikbaar is voor deze kwetsbaarheid is de kans op een aanval groot. Er is een update beschikbaar, wij adviseren om deze zo snel mogelijk te installeren.

Tot slot heeft ConnectWise een update beschikbaar gesteld voor een kritieke kwetsbaarheid in ConnectWise Recover en R1Soft Server Backup Manager oplossingen. Door de kwetsbaarheid was het mogelijk voor aanvallers om zich toegang te verschaffen tot data of op afstand code uit te voeren.

#WakeUpWednesday 26 oktober 2022

Een goede afstemming van de inzet van technologie en mensen, gecombineerd met de inrichting van de noodzakelijke processen is voor uw cybersecurity essentieel. Ook in deze #WakeUpWednesday zien we dat cybercriminelen een combinatie van technieken inzetten om organisaties binnen te dringen. Cybercriminelen maken vervolgens data buit en/of voeren een ransomware-aanval uit.

Afgelopen week is er een update gepost rondom de ProxyRelay kwetsbaarheid. Lees onze blog voor meer info.

Naast gebruikers van Microsoft Windows zijn ook gebruikers van Cisco ICE kwetsbaar voor een remote code execution kwetsbaarheid in Windows. Voor succesvol misbruik binnen ISE is wel geauthentiseerde toegang tot de management-interface nodig.

De diskstation manager van Synology (NAS-apparatuur) bevat momenteel drie kritieke kwetsbaarheden die alle drie zijn beoordeeld met een CVSS-score van 10. Door gebruik te maken van deze kwetsbaarheden kan een aanvaller willekeurige commando’s op de NAS uitvoeren. Er is een update beschikbaar, het advies is om deze zo snel mogelijk te installeren.

Ook voor VMware Cloud Foundation is er het advies om te updaten in verband met een remote code execution kwetsbaarheid via XStream.

Doordat medewerkers tegenwoordig vaak zowel thuis als op kantoor werken en thuisapparatuur ook voor werkdoeleinden wordt gebruikt, richten cybercriminelen zich via een specifieke campagne op gebruikers van Windows Home. Cybercriminelen adverteren met namaak antivirus- en beveiligingsupdates voor Windows 10 die in werkelijkheid Magniber ransomware bevatten.

Een andere manier waarop malware momenteel wordt verspreid is via de mouseover-functie in powerpointbestanden. De powerpointpresentatie lijkt afkomstig te zijn van de Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD, of in het Nederlands OESO) en bestaat uit twee dia’s waarin het gebruik van de interpretatie-functie in Zoom wordt uitgelegd. De malware wordt geactiveerd wanneer het slachtoffer de geïnfecteerde presentatie opent in presentatiemodus en vervolgens met de muis over de hyperlink beweegt. Er is dus verder geen actie of klik van de gebruiker nodig! Ook in dit geval zien we dat cybercriminelen een reeds bestaande, oudere techniek opnieuw toepassen. Momenteel zien we dat deze aanvalsmethode veel gebruikt wordt voor aanvallen op onder andere defensiebedrijven en overheidsinstanties.

#WakeUpWednesday 19 oktober 2022

Phishing blijft voor cybercriminelen een belangrijke methode om gebruikersgegevens buit te maken. Caffeine is een nieuw ‘Phishing-as-a-Service’  platform waar gebruikers zelf een campagne kunnen samenstellen. Doordat dit platform een open registratieproces heeft, kan in feite iedereen met een e-mailadres zich registreren. Momenteel draaien er op diverse fora advertenties voor Caffeine. Zorg dat medewerkers regelmatig getraind worden op het herkennen van phishingmails, weten waar ze melding moeten maken van een poging tot phishing en zich bewust zijn van hun online gedrag.

Afgelopen week is er een proof of concept exploit gepubliceerd voor de Fortinet Authenticatie Bypass. Wij adviseren om kwetsbare systemen zo snel mogelijk te updaten. Indien dat niet mogelijk is adviseren we om de workaround toe te passen.

Inmiddels is gebleken dat bijna 900 servers getroffen zijn door de kwetsbaarheid in Zimbra Collaboration Suite. Vorige week werd een proof of concept (PoC) toegevoegd aan het Metasploit-framework, waardoor het mogelijk is om de kwetsbaarheid uit te buiten zonder diepgaande kennis van de materie. Zimbra heeft sindsdien een beveiligingsoplossing uitgebracht met ZCS versie 9.0.0 P27, waarbij het kwetsbare onderdeel (cpio) is vervangen door Pax en het zwakke onderdeel dat exploitatie mogelijk maakte, is verwijderd.

Cybercriminelen van de relatief nieuwe ransomware-groepering Venus maken momenteel actief gebruik van Remote Desktop Services om Windows-systemen te versleutelen. Wij adviseren nooit om Remote Desktop services rechtstreeks op het internet beschikbaar te maken. Plaats deze services voor remote workers bij voorkeur achter een VPN-oplossing (met MFA).

Op 13 oktober 2022 is een kwetsbaarheid in de Apache Commons Text library aangekondigd op de Apache dev list. De kwetsbaarheid vertoont overeenkomsten met Apache Log4j (Log4Shell). Het verschil is dat het aanvalsoppervlak van CVE-2022-42889 beperkter is vanwege het specifieke gebruik van de Apache Commons Text library.

#WakeUpWednesday 12 oktober 2022

Binnen cybersecurity zien we regelmatig dat oudere technieken in een nieuw jasje worden gestopt en weer als nieuwe variant worden geïntroduceerd. Één daarvan is fileless malware. Dit is een techniek waarbij malware onder andere binnen de eigen processen van bijvoorbeeld Windows wordt verstopt. Doordat de reguliere, legitieme processen worden gebruikt is deze vorm van malware veel lastig te detecteren.

Verder zien we dat cybercriminelen intensiever inzetten op social engineering en op diverse manieren proberen om gebruikersgegevens buit te maken. Binnen retail en hospitality zijn credential harvesting en phishing momenteel de belangrijkste manieren om slachtoffers te maken. Daarnaast zijn er recent meer dan 400 apps gevonden in de Play Store en de App Store die zijn gericht op het stelen van inloggegevens van Facebookgebruikers. Wij adviseren om voor elke app, applicatie of account waar moet worden ingelogd een eigen, uniek wachtwoord te gebruiken en geen wachtwoorden te hergebruiken. Een wachtwoordkluis kan hier uitkomst bieden.

De blog rondom ProxyNotShell wordt regelmatig voorzien van nieuwe informatie met betrekking tot mitigerende maatregelen.

Recent is ook informatie gepubliceerd over Maggie malware. Deze malware heeft inmiddels wereldwijd al vele Microsoft SQL servers met een backdoor geïnfecteerd. Maggie werkt met simpele TCP-redirect-functionaliteit, waardoor cybercriminelen op afstand verbinding kunnen maken met elk IP-adres die de geïnfecteerde SQL-server kan bereiken.

#WakeUpWednesday 5 oktober 2022

Afgelopen week is er een kritieke kwetsbaarheid gemeld in Microsoft Exchange, genaamd ProxyNotShell. In onze blog vindt u de laatste informatie rondom deze kwetsbaarheid en de maatregelen die u kunt nemen om de kans op uitbuiting te verkleinen.

Verder zien we dat cybercriminelen ook aandacht hebben voor de industrie en zorgsector. Zo blijkt uit analyse van Outpost24 dat een groepering genaamd Shathak, sinds 2019 actief aanvallen uitvoert op organisaties in de gezondheidszorg, de financiële sector en de industrie. Daarnaast waarschuwt Medtronic voor een kwetsbaarheid in de 600-serie van de MiniMed-insulinepompen.

Ook is er door cybercriminelen een nieuwe campagne gestart waarbij er backdoor-malware is verstopt in het Windows-logo. Door stenografie te gebruiken blijft de kwaadaardige software verborgen voor antivirussoftware. Bij het opzetten van een aanval wordt initieel gebruik gemaakt van bestaande kwetsbaarheden, zoals Microsoft Exchange ProxyShell en ProxyLogon. Daarna wordt de backdoor, die is verborgen in het Windows-logo, geïnstalleerd.

#WakeUpWednesday 28 september 2022

Cybercriminelen maken onder andere gebruik van bestaande kwetsbaarheden in software en gestolen gebruikersgegevens om zich toegang te verschaffen tot organisaties. Momenteel wordt een zero-day kwetsbaarheid in Sophos firewall misbruikt door cybercriminelen. De kwetsbaarheid stelt hen in staat om willekeurige code uit te voeren op het onderliggende systeem. Ondertussen is er een patch beschikbaar, het advies is om deze zo snel mogelijk te installeren. Daarnaast is het advies om ervoor te zorgen dat de User Portal en Webadmin niet vanaf het internet toegankelijk zijn.

Verder maken cybercriminelen momenteel gebruik van slecht beveiligde beheerdersaccounts en malafide OAuth-applicaties. Dankzij toegang tot deze accounts kunnen cybercriminelen ook hun eigen gegevens toevoegen. Zo blijven ze toegang houden, ook als het beheerderswachtwoord wordt gewijzigd. Cybercriminelen kunnen zo via de Exchange-servers van deze organisaties spam versturen. Wij adviseren om wachtwoorden niet te hergebruiken en uiteraard om multifactor-authenticatie aan te zetten voor accounts waarop dit nog niet is ingesteld.

Ook via GitHub worden gebruikers verleid om hun gegevens achter te laten op een nagemaakte inlogpagina. In dit geval claimt het bericht dat de CircleCI-sessie verlopen is en dat de gebruiker opnieuw dient in te loggen via een link. Een andere manier die gebruikt wordt is een mail met de melding dat CircleCI de Terms of Use en Privacy Policy heeft gewijzigd en dat deze opnieuw geaccepteerd dient te worden via een bijgevoegde link.

Daarnaast zien we ontwikkelingen waarbij domain shadowing aan populariteit wint bij cybercriminelen. Bij deze manier wordt een legitiem DNS-domein gecompromitteerd om sub-domeinen van de cybercrimineel te hosten voor malafide activiteiten. De bestaande legitieme DNS-vermelding wordt daarbij niet gewijzigd, waardoor de eigenaar vaak niet in de gaten heeft dat het domein is gecompromitteerd.

Tot slot zien ook op het gebied van ransomware veranderingen in tactiek. Om de losgeldeis kracht bij te zetten zijn er meerdere technieken. Deze variëren van dreiging met publicatie van buitgemaakte gegevens tot het benaderen van personen of organisaties die voorkomen in de set met data of het uitvoeren van bijvoorbeeld een DDoS-aanval om het herstel te bemoeilijken. Een nieuwe methode lijkt het om data te gijzelen en te dreigen met vernietiging van de data indien er niet betaald wordt.

#WakeUpWednesday 21 september 2022

Sinds het begin van deze maand zijn er door een groot aantal leveranciers patches uitgebracht. In de laatste patch Tuesday van Microsoft zijn weer diverse kritieke kwetsbaarheden gedicht. Ook voor bijvoorbeeld Gitlab, Google Chrome, Adobe, Android, Citrix, Dell en Cisco zijn er updates beschikbaar gekomen. Het installeren van updates is een van de essentiële maatregelen om cybercriminelen buiten te houden.

Recent zijn ongeveer 280.000 WordPress sites aangevallen door een zero-day kwetsbaarheid in de WPGateway plugin. Door deze kwetsbaarheid te misbruiken, kunnen cybercriminelen volledige controle over de website krijgen. Er is nog geen update beschikbaar, gebruikers wordt aangeraden om totdat het probleem is opgelost de plugin te deïnstalleren.

Verder een waarschuwing om alert te zijn op aanvallen met ChromeLoader-malware. Deze malware steelt wachtwoorden en persoonlijke informatie en kan ook aanvullende malware installeren, waaronder ransomware. ChromeLoader wordt verspreid via malafide links in reacties op YouTube, Twitter en malafide advertenties.

In de gamer-community is momenteel een trend gaande waarbij via YouTube gamers doelwit zijn van video’s met links waarin cheats en cracks voor een aantal populaire games worden aangeboden. Het downloaden van de rar-bestanden zorgt ervoor dat er malware, RedLine stealer, wordt geïnstalleerd. Daarnaast wordt er toegang verschaft tot het YouTube-account van het slachtoffer, om via dat account de malware verder te verspreiden. Deze trend is niet nieuw, toch is deze manier nog steeds succesvol. Bewust zijn van wat er wordt gedownload en geïnstalleerd is daarom essentieel.

#WakeUpWednesday 14 september 2022

Naast nieuwe ransomware variaties veranderen ransomware organisaties ook de manier van versleutelen. In plaats van een file volledig te versleutelen worden delen versleuteld. Daardoor is de file nog steeds onbruikbaar, maar wordt de tijd die nodig is voor het versleutelen veel korter. De Agenda ransomware biedt verschillende opties in de manier waarop bestanden deels worden versleuteld.

De Lampion malware wordt momenteel verspreid via phishingcampagnes waarbij gebruik gemaakt wordt van WeTransfer. Wees bewust van de afzender van een verzoek en wees alert bij het downloaden van documenten, ook als ze via WeTransfer worden verstuurd.

Operationele technologie wordt steeds vaker doelwit van cybercriminelen. Met het ontsluiten van deze apparatuur via het internet wordt apparatuur ook kwetsbaar. In dat kader zijn er meerdere kwetsbaarheden gevonden in medische apparatuur die gebruikt wordt voor het toedienen van medicatie of voeding aan patiënten. Maatregelen als het afschermen van het netwerk via een firewall, netwerksegmentatie en het op tijd patchen zijn ook voor OT-apparatuur noodzakelijk!

#WakeUpWednesday 7 september 2022

Malware wordt op zeer creatieve manieren verspreid. Zo wordt een foto, die is genomen door de James Webb Telescope, gebruikt als lokmiddel in een op Golang gebaseerde malwarecampagne. Phishing-e-mails met een Microsoft Office-bijlage fungeren als ingang voor de aanvalsketen. Wordt de bijlage geopend, dan haalt deze een verborgen VBA-macro op, die op zijn beurt automatisch wordt uitgevoerd als de ontvanger macro’s inschakelt.

Go lijkt gezien de platformonafhankelijke ondersteuning van de programmeertaal in populariteit te groeien onder cybercriminelen. Hierdoor kunnen cybercriminelen effectief gebruik maken van een gemeenschappelijke codebase om verschillende besturingssystemen aan te vallen. Wees u bewust van de afzender van de mail en de bijlage en wees voorzichtig met het inschakelen van macro’s.

Een andere nieuwe malware die is geschreven in Go is de BianLian-ransomware. Deze ransomware werd midden juli voor het eerst gezien. De cybercriminelen achter deze ransomware claimen dat inmiddels 15 organisaties slachtoffer zijn geworden. BianLian staat overigens los van de banking trojan met dezelfde naam!

Verder is er een nieuwe ransomware-stam geschreven in Golang ontdekt. Deze ransomware, genaamd Agenda, richt zich op gezondheidszorg- en onderwijsinstellingen in Indonesië, Saoedi-Arabië, Zuid-Afrika en Thailand. Kenmerkend voor Agenda is dat deze systemen kan herstarten in de veilige modus en meerdere modi heeft om te draaien.

Tot slot roept QNAP gebruikers van de Photo Station-software op hun NAS-apparaat direct te updaten. Reden daarvoor is dat een kwetsbaarheid in deze software misbruikt wordt door cybercriminelen achter de Deadbolt-ransomware.

Zorg ervoor dat u weet welke systemen en applicaties er binnen uw organisatie worden gebruikt en installeer updates zo snel mogelijk. Zorg er verder voor dat uw medewerkers zich bewust zijn van het belang van updaten. Niet alleen voor hun zakelijke apparatuur, maar met het in elkaar overlopen van zakelijk en privé ook van de privé-omgeving.

#WakeUpWednesday 31 augustus 2022

Kritieke kwetsbaarheden maken het voor cybercriminelen nog steeds mogelijk om toegang te krijgen tot systemen en data. Een andere mogelijkheid is dat deze kwetsbaarheden door cybercriminelen worden uitgebuit om hun privileges binnen uw systemen te vergroten.

De CISA (U.S. Cybersecurity and Infrastructure Security Agency ) heeft afgelopen vrijdag tien nieuwe, actief misbruikte kwetsbaarheden, aan haar overzicht toegevoegd. Deze kwetsbaarheden omvatten onder andere: CVE-2022-26352 – dotCMS Unrestricted Upload of File Vulnerability, CVE-2022-24706 – Apache CouchDB Insecure Default Initialization of Resource Vulnerability, CVE-2022-24112 – Apache APISIX Authentication Bypass Vulnerability en CVE-2022-22963 – VMware Tanzu Spring Cloud Function Remote Code Execution Vulnerability.

Daarnaast is er een kritieke kwetsbaarheid ontdekt in Atlassian Bitbucket Server and Atlassian Data Center. Meer informatie over versies en updates is op de Atlassian Confluence website beschikbaar.

Verder is er een gedetailleerde blog gepubliceerd met betrekking tot twee kwetsbaarheden in WatchGuard Firebox and XTM appliances. Het gaat om CVE-2022-31789 en CVE-2022-31790. Voor beide kwetsbaarheden zijn door Watchguard in juni 2022 software patches gepubliceerd. De kwetsbaarheden en bijbehorende software patches worden nader besproken in de volgende security advisories van de fabrikant:

De blog bevat voldoende details om de software kwetsbaarheden uit te buiten. Het advies is dan ook om de software patches zo snel mogelijk toe te passen.

Tot slot heeft Lockbit, een groepering die zich bezig houdt met ransomware-aanvallen, gewaarschuwd voor het inzetten van triple extortion, een drievoudige afpersingstactiek. Daarmee verhardt de strijd tussen aanvallers en slachtoffers zich. Indien het losgeld voor de gegijzelde data niet wordt betaald, wordt er niet alleen  gedreigd met het publiceren van de data, maar ook met het uitvoeren van een DDoS-aanval op de reeds getroffen organisatie. Zo wordt er nog meer druk uitgeoefend op de slachtoffers om tot betaling over te gaan.

#WakeUpWednesday 24 augustus 2022

Het updaten van systemen en applicaties blijft belangrijk om cybercriminelen buiten de deur te houden. Apple heeft een update uitgebracht om twee actief aangevallen zero-day-lekken te verhelpen die ervoor zorgen dat aanvallers volledige controle over een systeem kunnen krijgen. Indien mogelijk is het advies om zo snel mogelijk de updates te installeren.

Uit onderzoek blijkt dat er nog steeds meer dan 80.000 Hikvision camera’s kwetsbaar zijn. Voor het verhelpen van deze kwetsbaarheid is bijna een jaar geleden een update uitgebracht. Duizenden systemen, in gebruik bij zo’n 2300 organisaties in meer dan 100 landen, blijken nog steeds kwetsbaar.

Wordt uw organisatie getroffen door een ransomware-aanval, dan is de eerste prioriteit om die aanval af te slaan en de schade zo veel mogelijk te beperken. Het is daarbij belangrijk om niet alleen maatregelen te treffen om een nieuwe aanval van buitenaf te voorkomen, maar om ook te onderzoeken of er mogelijk nog sporen van andere aanvallers te vinden zijn. In dit geval is een organisatie door drie verschillende groeperingen geraakt in een tijdsbestek van twee weken.

#WakeUpWednesday 17 augustus 2022

De laatste weken verschijnen er veel berichten rondom ransomware-aanvallen in de media. Artis, woonwinkelketen Casa, tandartsenketen Colosseum Dental Benelux, supermarktketen 7-Eleven en het Britse waterbedrijf South Staffordshire Water: tegenwoordig is elke organisatie die over data beschikt interessant voor cybercriminelen. In het geval van het waterbedrijf claimen de aanvallers vergaande controle over de systemen te hebben waardoor ze de chemische samenstelling van het water kunnen wijzigen.

Ook aan de ontwikkelkant zien we veel activiteit. BlueSky Ransomware is een opkomende familie die verschillende technieken gebruikt om de beveiligingsmaatregelen te omzeilen. BlueSky richt zich op Windows-systemen en gebruikt ‘multithreading’ voor het nog sneller versleutelen van bestanden. Zorg er daarom voor dat u basismaatregelen als netwerksegmentatie, het maken en kunnen terugzetten van backups en het installeren van beschikbare updates op orde hebt.

Daarnaast is er aan de SOVA malware nieuwe functionaliteit toegevoegd om Android toestellen te versleutelen. De SOVA malware richt zich op meer dan 200 apps voor bankieren, het handelen in crypto en digitale portemonnees, waarbij het gebruikersdata en cookies steelt.

Verder heeft Palo Alto een waarschuwing uitgebracht met betrekking tot een kritieke kwetsbaarheid, CVE-2022-0028, in haar PAN-OS die momenteel misbruikt wordt. Het betreft een softwarefout, die een specifieke misconfiguratie toestaat. Een aanvaller kan daardoor de firewall gebruiken om een reflective DOS uit te voeren op een ander doelwit op het internet.

Tot slot heeft VMware een advisory gepubliceerd met betrekking tot een aantal kwetsbaarheden. Door twee van deze kwetsbaarheden te combineren bestaat de kans op een unauthenticated remote code execution. Er zijn patches beschikbaar, het advies is om deze zo snel mogelijk te installeren.

#WakeUpWednesday 20 juli 2022

Alle apparatuur die verbonden is met het internet is kwetsbaar voor een aanval door cybercriminelen. Dat geldt ook voor VoIP-servers en telefoons. Elastix VoIP-telefonieservers en VoIP-telefoons die gebruik maken van Digium-software zijn kwetsbaar voor een campagne die bedoeld is om gegevens te exfiltreren door het downloaden en uitvoeren van scripts of malware waarmee cybercriminelen controle over (delen van) het systeem kunnen krijgen.

Naast servers, mobiele telefoons en PC’s zijn ook PLC’s (Programmable Logic Controllers) en HMI’s (Human Machine Interface) kwetsbaar voor Sality malware. Cybercriminelen zijn erin geslaagd om deze industriële controlesystemen te infecteren. Sality creëert een peer-to-peer botnet voor bijvoorbeeld het kraken van wachtwoorden en cryptocurrency mining.

Verder is er een phishingcampagne-kit actief gericht op PayPal gebruikers die probeert om van gebruikers een grote set aan persoonlijke informatie te stelen. Deze kit wordt gehost via legitieme WordPress websites die zijn gehackt.

Daarnaast is er een grootschalige aanval gaande op WordPress sites met de Kaswara Modern WPBakery Page Builder Add-on. Deze bevat beveiligingslek CVE-2021-24284 waarmee ongeauthenticeerde aanvallers kwaadaardige PHP-bestanden kunnen uploaden om zo controle over de website te krijgen. Omdat er geen beveiligingsupdate beschikbaar is en de uitbreiding inmiddels ook niet meer wordt aangeboden, is het advies om deze plug-in te verwijderen.

In alle gevallen is het belangrijk om zo veel mogelijk gebruik te maken van multifactor-authenticatie en goede netwerksegmentatie.

#WakeUpWednesday 13 juli 2022

Bij de verspreiding van malware wordt vaak gedacht aan methodes als het meesturen van een bijlage in de mail, via updates buiten de officiële stores om of via het inloggen op dubieuze websites. PennyWise is malware die zich voordoet als een Bitcoin mining applicatie die kan worden gedownload via YouTube. Tijdens het kijken van het YouTube-filmpje worden kijkers overgehaald om een beveiligd bestand te downloaden. Dat bestand bevat echter niet de Bitcoin-software maar de PennyWise malware. Wees daarom alert als het gaat om het downloaden en installeren van software en gebruik alleen de reguliere stores.

Updaten van software blijft essentieel. Microsoft heeft afgelopen dinsdag nieuwe patches uitgebracht voor 84 kwetsbaarheden, waaronder voor een kritieke kwetsbaarheid (CVE-2022-2294), die momenteel actief uitgebuit wordt.

Verder is er een nieuwe phishing campagne gesignaleerd die gebruik maakt van de aandacht voor de recent gepubliceerde Follina kwetsbaarheid. Met deze campagne wordt Rozena malware verspreid. Het startpunt voor deze aanvalsketen, die door Fortinet is waargenomen, is een geïnfecteerd Office-document dat bij openen verbinding maakt met een Discord CDN URL om een HTML-bestand (“index.htm”) op te halen. Dit HTML-bestand roept op zijn beurt het diagnostische hulpprogramma aanr met behulp van een PowerShell-commando waarna de volgende stap in de aanvalsketen wordt gezet. Zorg daarom dat uw mensen zich bewust zijn van het soort mails dat ze ontvangen en welke bijlages ze openen.

#WakeUpWednesday 6 juli 2022

Een nieuw type ransomware, genaamd Session Manager, is momenteel actief. Deze malafide session manager is verhuld als een module voor Internet Information Services (IIS) en maakt gebruik van een van de ProxyLogon fouten in Microsoft Exchange servers. Door het gebruik van deze achterdeur en doordat deze ransomware tot nog toe slecht vindbaar is door virusscanners kunnen cybercriminelen ongestoord te werk gaan. Het updaten van systemen en het instellen van multifactorauthenticatie zijn belangrijk om cybercriminelen buiten te houden.

Daarnaast waarschuwt de FBI voor de MedusaLocker-ransomware. Deze ransomware wordt, door cybercriminelen, organisaties binnengebracht via kwetsbare rdp-verbindingen en doordat medewerkers besmette e-mailbijlages openen. Een aantal maatregelen die u nu al kunt nemen om het risico te verminderen: schakel ongebruikte poorten uit, zorg dat systemen zo snel mogelijk worden voorzien van de laatste updates en zorg dat medewerkers alert zijn op phishing-berichten.

Uit de meest recente onderzoeksgegevens van WatchGuard Threat Lab blijkt dat het aantal ransomware-detecties in het eerste kwartaal van 2022 een verdubbeling is van het totale gerapporteerde volume in 2021. Zorg daarom dat uw organisatie de basis cyber hygiëne op orde heeft en is voorbereid op een cyberincident.

Uit het jaarlijkse Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN) dat in samenwerking met het Nationaal Cybersecurity Centrum (NCSC) is opgesteld blijkt dat de digitale weerbaarheid van veel organisaties in Nederland nog steeds onvoldoende is. Het maken en testen van back-ups of het invoeren van multifactorauthenticatie zijn basismaatregelen die nog (steeds) niet bij elke organisatie afdoende zijn geïmplementeerd.

#WakeUpWednesday 29 juni 2022

De ontwikkelingen binnen cybersecurity gaan razendsnel. Cybercriminelen verzinnen telkens weer nieuwe manieren om bij organisaties binnen te dringen. Alle apparatuur met een koppeling naar het internet is daarbij kwetsbaar, dus ook camera’s, klimaatbeheersystemen en systemen voor internettelefonie. Recentelijk is een zeroday-kwetsbaarheid in een Mitel VoIP-server gebruikt voor het uitvoeren van een ransomware-aanval. Er is een software-update voor de kwetsbaarheid beschikbaar. Het advies is om deze systemen zo snel mogelijk te updaten.

Een andere ontwikkeling is het gebruik van een malware tool dat het voor cybercriminelen mogelijk maakt om malafide Windows shortcut (.LNK) files te bouwen. Deze tool, Quantum Lnk Builder, maakt het mogelijk om een groot aantal extensies te  spoofen en biedt diverse mogelijkheden voor het infecteren van systemen. Quantum Lnk Builder is vermoedelijk gelieerd aan Lazarus, echter ook Bumblebee en Emotet lijken steeds vaker .LNK-files te gebruiken bij de pogingen om een systeem te infecteren.

Het is belangrijk dat iedereen in de organisatie weet hoe om te gaan met mogelijke phishing-mails. Een nieuwe methode is door organisaties te benaderen met een email waarin wordt gesteld dat de organisatie inbreuk maakt op copyright. In het ene geval wordt er een zip-bestand meegestuurd met daarin ogenschijnlijk een pdf. In praktijk blijkt het bestand echter ransomware te installeren. In het andere geval wordt een link meegestuurd waarbij malware wordt verspreid.

Nu in steeds meer organisaties multifactor-authenticatie (mfa) gemeengoed wordt, is het voor cybercriminelen lastiger om in met gestolen gebruikersgegevens in te loggen. Door misbruik te maken van Webview2-apps en de authenticatie cookies van het beoogde slachtoffer te stelen,  proberen cybercriminelen alsnog mfa te omzeilen. Mfa is een goede manier om een drempel op te werpen en accounts extra te beveiligen, het vraagt echter ook bij gebruikers om aandacht bij het toepassen ervan.

In een aantal gevallen wordt bij een ransomware-aanval de stap ‘versleutelen’ overgeslagen en wordt vooral ingezet op het stelen van informatie en de dreiging om deze te publiceren. Wees voorbereid en zorg dat u in ieder geval de basismaatregelen heeft geïmplementeerd.

#WakeUpWednesday 22 juni 2022

Het installeren van updates is een van de manieren om kwetsbaarheden zo snel mogelijk te verhelpen. Dat geldt zeker voor kwetsbaarheden in besturingssystemen. Een kwetsbaarheid in FreeBSD-systemen stelt cybercriminelen in staat om systemen via wifi volledig over te nemen. Een update voor deze kwetsbaarheid is beschikbaar. Het advies is om deze update zo snel mogelijk te installeren.

Voor een actief uitgebuite kwetsbaarheid in Ninja forms, een WordPress plugin voor contactformulieren, wordt door WordPress een update geforceerd om deze kwetsbaarheid te verhelpen. Cybercriminelen konden via de kwetsbaarheid willekeurige code op de website uitvoeren of willekeurige bestanden verwijderen.

Verder het advies om de security updates voor Citrix Application Delivery Management te installeren. Deze updates verhelpen een probleem waarbij cybercriminelen admin wachtwoorden konden resetten. Het gaat daarbij om alle ondersteunde versies van Citrix ADM server en Citrix ADM agent (bijvoorbeeld Citrix ADM 13.0 voor 13.0-85.19 en Citrix ADM 13.1 voor 13.1-21.53).

Tot slot ziet Microsoft dat de BlackCat Ransomware groepering nog steeds Microsoft Exchange systemen aanvalt die nog niet geüpdatet zijn. Volgens cijfers van de FBI zijn er tussen november 2021 en Maart 2022 zeker 60 organisaties slachtoffer geworden. Updaten van systemen is een essentiele stap om cybercriminelen te weren.

#WakeUpWednesday 15 juni 2022

Veel organisaties maken in meer of mindere mate gebruik van IT-leveranciers, bijvoorbeeld voor het leveren van software. IT-leveranciers zijn daarmee verbonden met een groot aantal verschillende organisaties. Die connecties zorgen ervoor dat deze leveranciers steeds populairder worden bij cybercriminelen. Ter illustratie, in 2021 zijn er 28 meldingen gemaakt van datalekken bij IT-leveranciers, wat resulteerde in 18.000 meldingen van organisaties die zakendoen met deze IT-leveranciers. Met de basis op orde geven we een aantal handvatten om de cybersecurity binnen uw organisatie te verbeteren. Vraag uw IT-leverancier ook naar hoe zij omgaan met data en welke maatregelen zij hebben getroffen om het risico op een cyberincident te beperken.

Het CISA (United States Cyberscurity and Infrastructure Agency (CISA)) heeft 36 nieuwe kwetsbaarheden toegevoegd aan het totaaloverzicht. Deze 36  kwetsbaarheden worden momenteel actief uitgebuit en bevinden zich onder andere in software en systemen van Cisco, Netgear, Adobe en Microsoft. Wij adviseren om na te gaan of uw systemen kwetsbaar zijn en deze zo snel mogelijk te updaten.

Ook zijn er diverse kwetsbaarheden gevonden in de A8Z3-warmtebeeldcamera die het mogelijk maken om het apparaat over te nemen. Ook in het LenelS2 HID Mercury toegangscontrolesysteem zijn diverse kwetsbaarheden ontdekt waarmee bijvoorbeeld op afstand deuren van slot en op slot kunnen worden gedaan.

Verder hebben onderzoekers nieuwe Linux malware ontdekt, Symbiote. Deze malware infecteert alle lopende processen op gecompromitteerde systemen, steelt gebruikersgegevens en geeft cybercriminelen toegang. De malware is moeilijk te traceren, echter door het monitoren van afwijkende DNS-verzoeken zou deze malware ontdekt kunnen worden.

Tot slot houdt de banking trojan Emotet wederom de gemoederen flink bezig. Deze malware maakt gebruik van verschillende Office-bijlagen en is in de vernieuwde versie in staat om de beveiligingsscanners van email gateways te omzeilen. Daarnaast steelt het creditcardgegevens. Zorg daarom dat gebruikers inloggegevens en vertrouwelijke informatie, zoals creditcardgegevens, in bijvoorbeeld een wachtwoordkluis opslaan.

#WakeUpWednesday 8 juni 2022

De ontwikkelingen op het gebied van cybercriminaliteit gaan razendsnel. Het is daardoor voor veel organisaties een grote uitdaging om bij te blijven met alle (mogelijke) dreigingen. Een nieuw initiatief om deze informatie te bundelen en snel te verspreiden is cyberteletekst: teletekst zoals we het allemaal kennen, maar dan met de laatste kwetsbaarheden en het laatste nieuws rondom cybersecurity.

Afgelopen week is er een waarschuwing uitgegaan voor een kwetsbaarheid in Atlassian Confluence. Er zijn updates beschikbaar. Het advies is om deze zo snel mogelijk te installeren. Is patchen niet mogelijk, dan heeft Atlassian een aantal aanvullende mitigerende maatregelen beschreven.

Google heeft enkele kwetsbaarheden in Android verholpen door patches beschikbaar te maken. De kwetsbaarheden CVE-2022-20130 en CVE-2022-20127 maken het mogelijk om Androidtelefoons op afstand te gebruiken en code uit te voeren. Er zijn updates voor Android 10, 11, 12 en 12L.

Onlangs is er een nieuw type phishing campagne gesignaleerd. Er worden Microsoft Word documenten als bijlage gemaild die VBA macros bevatten. Deze macros draaien dan shellcode die in de document eigenschappen zit om SVCReady malware te installeren. Deze malware kan onder andere systeem informatie verzamelen, screenshots maken en documenten downloaden. Het blijft belangrijk om alert te blijven op phishing.

Cybersecurity bedrijven uit de VS waarschuwen voor Chinese hackers. Zij proberen, door gebruik te maken van kwetsbaarheden bij telecom leveranciers, netwerkverkeer te onderscheppen en stelen. Vervolgens proberen zij inloggegevens te verkrijgen en loggen ze daarmee in. Uiteindelijk kunnen de aanvallers het netwerkverkeer doorsturen naar hun eigen infrastructuur. Het advies is om alle systemen up-to-date te houden. Een patchmanagementsysteem kan hier bij helpen.

#WakeUpWednesday 1 juni 2022

VMware heeft beveiligingsupdates beschikbaar gemaakt om kwetsbaarheden in Workspace ONE Access, Identity Manager, vRealize Automation, Cloud foundation en vRealize Suite Lifecycle Manager te verhelpen. De kwetsbaarheden stellen cybercriminelen in staat om administrator rechten te verkrijgen. Voor kwetsbaarheid CVE-2022-22972 is een Proof of Concept beschikbaar. Het advies is om de beschikbare beveiligingsupdates zo snel mogelijk te installeren.

Ook Microsoft waarschuwt voor een nieuwe kwetsbaarheid, CVE-2022-30190. Om deze Microsoft Office RCE kwetsbaarheid (Follina) te kunnen misbruiken als cybercrimineel moet een gebruiker een Word document openen. Deze documenten worden vaak per mail gedeeld en daarom is het advies om, net als bij phishing, gebruikers bewust te maken van het risico dat u loopt als u bestanden vanuit de mail opent die van een onbekende afzender komen of als het een bestand is dat u niet verwacht. Op dit moment is er nog geen software update beschikbaar, wel is er een service update met aanvullende info.

Uit het jaarlijkse Verizon Data Breach Investigation Report (DBIR) blijkt dat wereldwijd gezien, web applicatie aanvallen in toenemende mate verantwoordelijk zijn voor cybersecurity-incidenten in de zorg. De zorgsector wordt steeds vaker door cybercriminelen aangevallen en wordt ook vaker slachtoffer van ransomware-aanvallen. Het merendeel van de aanvallen heeft volgens het rapport een financieel motief.

Ransomwaregroepen staan erom bekend dat ze uw bestanden gijzelen. Recentelijk horen we van een groepering die pretendeert andere motieven te hebben. RansomHouse is een ransomwaregroep die een ander business model hanteert, zij richt zich primair op het exfiltreren van data. De motivatie voor deze groepering is dat zij organisaties er door middel van afpersing erop willen wijzen dat zij niet genoeg investeren in de beveiliging van hun data, netwerken en systemen of dat zij hun bug bounty program niet respecteren. De groepering claimt dat zij na betaling de getroffen organisatie helpt om zich te beschermen tegen toekomstige aanvallen. Daarnaast ontvangt de getroffen organisatie een rapport met daarin beschreven welke kwetsbaarheden er zijn gebruikt en op welke manier deze zijn gebruikt om binnen te komen.

Wat veel organisaties zich niet, of onvoldoende, realiseren is dat zij door het gebruik van third-party JavaScript een verhoogd risico lopen om geraakt te worden door een cybersecurity-incident. Third-party scripts bieden cybercriminelen de mogelijkheid om malafide code te introduceren in de web-omgeving van een organisatie. Veel organisaties gebruiken third-party code voor bijvoorbeeld formulieren, het verwerken van bestellingen en betalingen of het volgen van bezoekersgedrag. Wees alert op het gebruik van third-party code. Weet welke code er gebruikt wordt en controleer of deze code ook actief onderhouden wordt.

#WakeUpWednesday 25 mei 2022

In het 2022 SaaS Security Survey Report worden de risico’s en gevaren aangehaald die er kleven aan het gebruik van SaaS-oplossingen. Met name configuratiefouten worden genoemd als oorzaak van cybersecurity-incidenten. Een voorbeeld hiervan is dat er meerdere afdelingen toegang hebben tot de security-instellingen, zonder dat de mensen getraind zijn of cybersecurity als aandachtsgebied hebben.

Cisco waarschuwt voor een actief aangevallen kwetsbaarheid in IOS XR router software, die aanvallers in staat stelt om toegang te krijgen tot de Redis-database en daar informatie aan te passen, willekeurige bestanden naar het container bestandssysteem te schrijven en informatie over de Redis-database te achterhalen. Er is een update beschikbaar, het advies is om deze zo snel mogelijk te installeren.

Onderwijsinstellingen met een WordPress-website die gebruik maken van de Premium-tool ‘School Management’, zijn momenteel kwetsbaar door een backdoor in deze plug-in. De plug-in biedt onderwijsinstellingen mogelijkheden zoals het plannen van onderwijs op afstand, aanwezigheidsregistratie, het bijhouden van onkosten, het inschrijven van nieuwe leerlingen en documentbeheer. Door de kwetsbaarheid kunnen cybercriminelen willekeurige php-code uitvoeren en de site volledig overnemen. Een update is beschikbaar (versie 9.9.7), het advies is ook hier om zo snel mogelijk te updaten naar de meest recente versie.

#WakeUpWednesday 18 mei 2022

Afgelopen week is er een politiek akkoord bereikt over nieuwe Europese regelgeving op het gebied van cybersecurity, NIS 2. Belangrijkste wijzigingen zijn dat de regelgeving ook gaat gelden voor middelgrote en grote organisaties én dat het aantal sectoren dat als kritiek wordt beschouwd is uitgebreid. Enkele aspecten die genoemd worden in NIS 2 zijn het patchen van kwetsbaarheden, maatregelen op het gebied van risicomanagement en de termijn waarin incidenten dienen te worden gemeld bij de autoriteiten.

Een kritieke kwetsbaarheid in Zyxel firewalls maakt het voor cybercriminelen mogelijk om op afstand willekeurige code uit te voeren. Denk daarbij aan het downloaden van malware of het misbruiken van andere kwetsbaarheden om het netwerk binnen te dringen. De kwetsbaarheid is van toepassing op zowel firewalls als VPN’s. Inmiddels hebben we de eerste signalen ontvangen dat deze kwetsbaarheid ook actief ingezet wordt door cybercriminelen. Er is een update beschikbaar, ons advies is om deze apparatuur zo snel mogelijk te updaten.

Het update advies is ook van toepassing op SonicWall SMA1000 apparatuur uit de serie 6200, 6210, 7200, 7210 en 8000 met firmwareversies 12.4.0 en 12.4.1. Cybercriminelen kunnen zich toegang verschaffen tot interne resources en mogelijke slachtoffers naar malafide websites sturen.

Ook Linux en Solaris (Unix) systemen worden door cybercriminelen onder vuur genomen. Zo is er recentelijk malware ontdekt genaamd BPFdoor, die zich de afgelopen vijf jaar onopgemerkt op Linux en Solaris systemen heeft gericht. De malware maakt het voor cybercriminelen mogelijk om op afstand verbinding te maken met een Linux shell om zo volledige toegang tot een besmet systeem te krijgen. De malware is zo lang onopgemerkt gebleven omdat de comand & control verbinding van buitenuit wordt geïnitieerd. Een firewall biedt tegen deze malware geen bescherming en de malware kan reageren op commando’s vanuit elk willekeurig IP-adres. Er is inmiddels een set technische indicatoren (Yara rules, hashes) beschikbaar waarmee u een Linux of Solaris-systeem kunt scannen.

#WakeUpWednesday 11 mei 2022

Cybercriminelen ontwikkelen telkens nieuwe manieren om malware te verspreiden. Daarnaast zien we tegenwoordig ook dat cybercriminelen bij de verspreiding niet perse vasthouden aan een specifieke manier. Deze flexibiliteit, gecombineerd met een toenemende keuzevrijheid, zorgt ervoor dat organisaties constant alert moeten zijn en een tunnelvisie moeten voorkomen bij het implementeren van cybersecuritymaatregelen.

Mandiant heeft in een jaarlijks rapport de resultaten gepubliceerd van haar onderzoek naar wereldwijde trends in cybersecurity incidenten, zoals manieren om malware te verspreiden. Ze stellen onder andere dat we met zijn allen beter zijn geworden in het sneller detecteren van incidenten. Als reactie op onze inzet blijven aanvallers uiteraard flexibel. Nog altijd komen aanvallers met 37% van de tijd het vaakst binnen door een kwetsbaarheid uit te buiten. Phishing is met slechts 11% een stuk minder populaire methode. Opvallend zijn de statistieken over supply-chain aanvallen. We kennen inmiddels de aanval op Kaseya van vorig jaar. Deze aanvallen worden in snel tempo populairder, met 17% ten opzichte van 1% in het jaar ervoor.

Het uitbuiten van kwetsbaarheden blijft een veelgebruikte manier voor aanvallers om binnen te komen. Daarom is het ontzettend belangrijk om te zorgen dat het beheer van hard- en software binnen uw organisatie op orde is. Dat wil zeggen, goed bijhouden van welke hard- en software er in gebruik is, en ervoor zorgen dat deze up-to-date wordt gehouden. Hierbij kan Qualys u helpen. Door te zorgen dat er tijdig wordt geacteerd op security updates verkleint u het aanvalsvlak binnen uw organisatie.

Tot slot wordt er gewaarschuwd voor Raspberry Robin, waarbij malware wordt verspreid via USB-sticks. Zorg dat uw medewerkers bewust zijn van de risico’s die het gebruik van onbekende externe apparatuur met zich meebrengt.

#WakeUpWednesday 4 mei 2022

De NSA en de FBI hebben samen met instanties op het gebied van cybersecurity uit meerdere landen een overzicht gemaakt van de belangrijkste kwetsbaarheden die in 2021 werden uitgebuit. Helaas maken deze kwetsbaarheden momenteel nog steeds slachtoffers. In het overzicht onder andere Proxylogon en Log4Shell. Naast deze meest gebruikte kwetsbaarheden, komen er regelmatig nieuwe kwetsbaarheden bij die een mogelijk gevaar voor uw organisatie betekenen.

Een andere kwetsbaarheid die momenteel actief wordt uitgebuit is het lek in VMware Workspace One. Zorg daarom dat u op de hoogte blijft van nieuwe updates en installeer deze zo snel mogelijk.

Het updaten van systemen en software geldt overigens niet alleen voor de zakelijke omgeving maar ook voor apparaten die in huis of voor persoonlijk gebruik zijn bedoeld. De overheid heeft inmiddels verkopers van digitale producten verplicht om deze werkend en veilig te houden. Dat betekent dat er ook voor bijvoorbeeld smart tv’s, printers en camera’s software updates zullen komen. Ook in dit geval geldt: zorg dat u weet welke apparatuur verbonden is met het internet en update deze apparatuur zodra en indien mogelijk.

Verder lijkt Onyx ransomware files groter dan 2MB te vernietigen in plaats van te encrypten. Volgens onderzoekers wordt de data in de files tijdens de encryptie overschreven met waardeloze data, waardoor decryptie, ook na betaling van het losgeld, niet meer de originele bestandsinformatie oplevert. Doordat dezelfde encryptie-routine ook is gezien bij Chaos ransomware, lijkt het erop dat het overschrijven niet een fout is in de encryptie maar een bewuste keuze. Zorg daarom altijd dat u tijdig actie onderneemt bij publicatie van een nieuwe kwetsbaarheid!

#WakeUpWednesday 27 april 2022

Cybercriminelen maken onder andere gebruik van kwetsbaarheden in software om bij organisaties binnen te dringen. In 2021 werden er zeker tachtig zeroday-lekken gebruikt, meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2020. Driekwart van de vorig jaar ontdekte zerodays maakte misbruik van kwetsbaarheden in producten van Apple, Google en Microsoft. Installeer daarom de beschikbare patches zodra deze worden gepubliceerd.

Onder andere Cisco, QNAP en Oracle hebben afgelopen week updates uitgebracht. In het geval van Cisco om een ernstige kwetsbaarheid in de Cisco Umbrella Virtual Appliance (VA) aan te pakken. Deze kwetsbaarheid stelde aanvallers in staat om op afstand beheerders credentials te kunnen stelen. QNAP heeft een update uitgebracht voor haar NAS-systemen in verband met Apache HTTP-kwetsbaarheden. Oracle heeft in haar april update 520 nieuwe kwetsbaarheden bekendgemaakt en verholpen.

Uit onderzoek blijkt verder dat malware-groepen nog altijd veel gebruik maken van phishing om binnen te komen. Met nieuwe maatregelen tegen het gebruik van macro’s in Microsoft Office-documenten zoeken deze groepen naar manieren om deze maatregelen te omzeilen. Het blijft daarom belangrijk om uw mensen weerbaar te maken (en te houden) tegen phishing-activiteiten.

#WakeUpWednesday 20 april 2022

Afgelopen week zijn er diverse updates uitgebracht voor kritieke kwetsbaarheden die actief worden uitgebuit. Google kwam met een noodpatch voor een actief aangevallen zero-day kwetsbaarheid in Chrome en ook Microsoft Windows en VMware Workspace ONE Access hebben patches uitgebracht. Het advies is uiteraard om deze zo snel mogelijk te installeren.

In eerdere Wakeupwednesday berichten maakten we melding van diverse varianten malware gericht op mobiele telefoons. Uit onderzoek van Proofpoint blijkt dat in februari er in Europa een stijging was van 500% in het aantal pogingen malware voor mobiele apparaten af te leveren. Malware voor mobiele apparaten wordt steeds geavanceerder. Het gaat daarbij om het opnemen van telefoon- en videogesprekken, audio- en video-opnames die op het toestel zijn opgeslagen en het vernietigen van data die op het toestel is opgeslagen. Wees alert op berichten met daarin linkjes, voicemessages, of notificaties voor het updaten van apps buiten de reguliere appstores om.

#WakeUpWednesday 13 april 2022

De mobiele telefoon speelt een steeds prominentere rol in ons leven, zowel zakelijk als prive. Wees daarom alert op malware die zich richt op Androidtoestellen. De Androidmalware Octo is een vernieuwde versie van ExoCompact, waarvan de broncode in 2018 is uitgelekt. Het meest gevaarlijke aan de vernieuwde variant is dat de cybercrimineel op afstand de controle van het toestel kan overnemen en malafide acties kan uitvoeren via het toestel van het slachtoffer. Update apps alleen met versies die via de officiële kanalen, zoals de App Store of Google Play.

Een andere malware campagne die momenteel in de praktijk wordt gezien is gericht op de distributie van de nieuwe informatie stelende malware META. META neemt in populariteit toe bij cybercriminelen en wordt momenteel actief gebruikt bij aanvallen. Het wordt ingezet om wachtwoorden te stelen die zijn opgeslagen in Chrome, Edge en Firefox, evenals cryptocurrency-portefeuilles. META wordt op de traditionele manier, als mail attachment, verspreid. Wees alert indien u bijlages ontvangt van onbekenden en let op bij het inschakelen van macro’s!

Andere informatie stelende malware die momenteel actief gebruikt worden zijn FFDroider en Lightning Stealer. Ook deze maken gebruik van wachtwoorden die in Chrome, Edge en Firefox zijn opgeslagen. FFDroider wordt gedistribueerd via gekraakte versies van installatieprogramma’s en freeware met als belangrijkste doel het stelen van cookies en inloggegevens die zijn gekoppeld aan populaire sociale media en e-commerceplatforms. Daarnaast wordt de buitgemaakte informatie gebruikt om in te loggen op de accounts om zo andere persoonlijke account gerelateerde informatie vast te leggen. Lightning stealer werkt op een vergelijkbare manier en kan Discord-tokens, gegevens van cryptocurrency-portefeuilles en details met betrekking tot cookies, wachtwoorden en creditcards stelen.

Tijdens de patch Tuesday van april heeft Microsoft een patch uitgebracht voor 119 nieuwe kwetsbaarheden. De meest ernstige kwetsbaarheid is een Remote Code Execution kwetsbaarheid in de Remote Procedure Call Runtime, die is geregistreerd als CVE-2022-26809. Deze kwetsbaarheid geeft een aanvaller de mogelijkheid om ongeautoriseerd code op afstand uit te voeren met dezelfde rechten als de RPC-service. Deze service is actief in de context van het systeem gebruikersaccount Network Service.

Recentelijk heeft VMware Security Advisory VMSA-2022-0011 gepubliceerd, die acht verschillende kwetsbaarheden beschrijft in het product VMware Workspace ONE Access. Drie van deze kwetsbaarheden hebben een CVSS-score van 9,8 en worden hier nader besproken. Het betreft één Remote Code Excution en twee Authentication Bypass kwetsbaarheden. De Remote Code Execution kwetsbaarheid komt ook voor in de volgende gerelateerde VMware producten: VMware Identity Manager, VMware Cloud Foundation en vRealize Suite Lifecycle Manager.

#WakeUpWednesday 6 april 2022

Cyberincidenten ontstaan vaak door kritieke kwetsbaarheden waar niet adequaat op wordt gereageerd, door configuratiefouten of door gebruikers die onbedoeld hun gegevens delen met derden. Het updaten van systemen en software, in combinatie met alertheid van medewerkers, helpt incidenten te voorkomen.

Zyxel waarschuwt voor een kritieke kwetsbaarheid waardoor cybercriminelen beheerderstoegang tot de firewall kunnen krijgen. Installeer zo snel mogelijk de software updates.

Totolink routers die niet zijn voorzien van de meest recente software-updates zijn kwetsbaar voor een variant van het Mirai-botnet. De variant met de naam Beastmode heeft vijf nieuwe exploits, waarvan 3 types gericht zijn op diverse Totolink routers. Ook hier is het advies om zo snel mogelijk, daar waar mogelijk, de software te updaten.

Naast de melding voor Totolink routers is er ook een waarschuwing voor gebruikers van D-link routers. De kwetsbaarheid, aangeduid als CVE-2021-45382, bevindt zich in de D-link DIR-810L, DIR-820L/LW, DIR-826L, DIR-830L en DIR-836L. Deze modellen zijn end-of-life, waardoor er geen nieuwe updates worden uitgebracht. Het advies is daarom om deze modellen zo snel mogelijk offline te zetten en te vervangen door nieuwere routers.

Borat, een nieuwe remote access trojan (RAT), biedt cybercriminelen diverse opties voor aanvallen. Zo kan Borat worden ingezet als ransomware, spyware en voor DDoS-aanvallen. Borat biedt de aanvaller de mogelijkheid om zelf te kiezen hoe de malware in te zetten, wees daarom alert op welke software geïnstalleerd wordt en download alleen applicaties van betrouwbare bronnen en websites.

#WakeUpWednesday 30 maart 2022

Dat kritieke kwetsbaarheden door cybercriminelen worden gebruikt om zich toegang te verschaffen tot systemen en data van derden is niet nieuw. Toch zien we dat diverse kwetsbaarheden, ondanks dat er patches voor zijn uitgebracht, nog steeds worden benut. Het updaten van systemen en applicaties is een essentieel onderdeel van een goed cybersecuritybeleid.

Zo wordt Log4j nog altijd actief misbruikt door cybercriminelen voor het installeren van achterdeurtjes waar in een later stadium gebruik van kan worden gemaakt. Daarnaast wordt Log4j actief misbruikt voor het installeren van miners voor cryptocurrency op kwetsbare VMware Horizon servers.

Een nieuwe phishing campagne, gericht op het overnemen van e-mail gesprekken, wordt gebruikt  om de IcedID info-stealing malware te verspreiden. Deze campagne maakt gebruik van kwetsbaarheden in Microsoft Exchange waar reeds software updates voor beschikbaar zijn.

Sophos heeft bekend gemaakt dat de kritieke kwetsbaarheid in de firewallsoftware momenteel actief misbruikt wordt. Er is een hotfix beschikbaar, wij adviseren om deze zo snel mogelijk te installeren.

Het aantal aanvallen dat gebruik maakt van zero-day kwetsbaarheden, fouten die nog niet eerder zijn ontdekt of misbruikt en waarvoor dus nog geen update beschikbaar is, is volgens Rapid7 in 2021 verdubbeld.

Wij adviseren u om ervoor te zorgen dat uw systemen, indien mogelijk, zijn voorzien van de laatste software updates. Zorg dat uw medewerkers alert zijn en maak gebruik van netwerksegmentatie om ervoor te zorgen dat aanvallers niet ongehinderd het hele bedrijfsnetwerk door kunnen.

#WakeUpWednesday 23 maart 2022

Gemak dient de mens, daarom zijn er veel portals die gebruikers in staat stellen om in te loggen met een Google-account, Apple ID of Microsoft-account. De populariteit maakt dat dit soort schermen ook bij cybercriminelen gewild zijn om toe te passen bij hun phishing campagnes. Recentelijk is er een nieuwe phishing-toolkit beschikbaar gekomen waarmee eenvoudig Chrome browserschermen zijn na te maken. Wees alert waar je inlogt en gebruik indien mogelijk multifactor-authenticatie.

De FBI waarschuwt organisaties in de vitale sector voor AvosLocker-ransomware. Bij deze ransomware-aanvallen wordt gebruik gemaakt van kwetsbaarheden in Microsoft Exchange. Voor de gebruikte kwetsbaarheden, waaronder ProxyShell, zijn updates beschikbaar. Zorg er voor dat uw systemen zijn voorzien van de laatste beveiligingsupdates.

Uit onderzoek van Qualys blijkt dat 30 procent van de applicaties, servers en andere systemen die gebruik maken van Log4j, nog steeds kwetsbaar is voor cyberaanvallen. U loopt door deze kwetsbaarheid het risico dat cybercriminelen uw systeem op afstand over kunnen nemen. Installeer daarom indien mogelijk de beveiligingsupdates of neem mitigerende maatregelen indien updaten niet mogelijk is.

Begin maart 2022 zagen we een nieuwe variant van de Lorenz-ransomware. Er is echter een groot verschil tussen de bestanden die door deze ransomware zijn versleuteld en bestanden die door een eerdere versie zijn versleuteld. Het grootste verschil: decodering is niet mogelijk na betaling van de losgeldprijs. Het is onze specialisten echter gelukt om een decryptor te maken die de bestanden wel kan ontsleutelen.

#WakeUpWednesday 16 maart 2022

Cybercriminelen zijn inventief. Telkens weer vinden zij nieuwe manieren om malware te verspreiden en weten zij zich toegang tot systemen van derden te verschaffen. We geven in deze #WakeUpWednesday drie voorbeelden.

Voor het verspreiden van Bazar Backdoor malware wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van contactformulieren op de website. Door het aanvragen van een offerte wordt een gesprek gestart. Daarna wordt er, in vervolg op de initiële aanvraag, tijdens het gesprek een ISO-file gestuurd met additionele informatie die relevant is voor de aanvraag. Door voor deze additionele info gebruik te maken van filesharingdiensten, zoals Wetransfer, en mensen zelf de files te laten uitpakken, wordt getracht de beveiliging te omzeilen.

Ook extra add-ons voor populaire online games worden gebruikt. In dit voorbeeld wordt via een YouTubekanaal een add-on gepromoot voor de populaire game Valorant. Gebruikers die de add-on willen downloaden worden naar een pagina verwezen waar ze een RAR-file kunnen downloaden. Deze bevat een installatiefile die niet de add-on voor de game installeert, maar RedLine stealer, malware die zich richt op het stelen van onder andere wachtwoorden.

We sluiten het rijtje af met Escobar, Android malware gericht op het stelen van Google Authenticator MFA-codes. Escobar is de verbeterde versie van de Aberebot Android banking trojan. Naast de MFA-codes is de malware ook in staat om controle te krijgen over de toestellen door VNC te gebruiken. Ook de mogelijkheden voor het opnemen van geluid en het gebruik van de camera maken de apps om gebruikersgegevens te achterhalen. Uiteraard met als ultieme doel genoeg data te achterhalen om controle te krijgen over de bankgegevens.

Naast IT-systemen krijgen ook OT-systemen steeds vaker te maken met cybersecurity-dreigingen. Uit onderzoek van Dragos blijkt dat het aantal kwetsbaarheden in 2021 is verdubbeld ten opzichte van 2020. Ransomware is daarbij de grootste dreiging.

Een Linux kwetsbaarheid die impact heeft op alle kernels sinds versie 5.8, inclusief Android, is bekend gemaakt onder de naam Dirty Pipe (Linux Kernel Exploit). Deze kwetsbaarheid maakt het mogelijk dat data, ook al zijn de files read-only, wordt overschreven. Dit kan tot gevolg hebben dat rechten worden opgehoogd. Hierdoor kunnen locale gebruikers rootrechten krijgen. Ook NAS-besturingssystemen van QNAP, QTS en QuTS Hero maken gebruik van de Linux-kernel en zijn dus kwetsbaar.

Tot slot houden we ook de ontwikkelingen met betrekking tot Wiper-malware nauwlettend in de gaten. Een nieuwe vorm, RuRansom, is geen ransomware, ook al doet de naam anders vermoeden. Ook in dit geval gaat het om Wiper-malware die, vooralsnog, systemen raakt met een IP-adres dat te relateren valt aan Rusland.

#WakeUpWednesday 9 maart 2022

Cybercriminaliteit kan zich richten op het verstoren van primaire bedrijfsprocessen of het verstoren van kritieke dienstverlening. Zo werden afgelopen week niet alleen satellietverbindingen getroffen, ook werden 5800 windturbines in Duitsland en centraal Europa offline gehaald.

Nvidia is op meerdere manieren slachtoffer van cybercriminaliteit geworden. Naast dat kwaadwillenden tijdens een incident een Terrabyte aan data hebben buitgemaakt, worden twee gestolen drivercertificaten gebruikt om malware te verspreiden. Ondanks dat de certificaten zijn verlopen kunnen ze in Windows nog steeds worden gebruikt om drivers te installeren. Tot slot wordt de gestolen data gebruikt om Nvidia onder druk te zetten om de firmware voor specifieke reeks grafische kaarten (GeForce RTX 30 Serie) te wijzigen. De wijziging is bedoeld om onder andere de crypto-mining industrie te ondersteunen.

Verder zijn er diverse kwetsbaarheden gedicht in Exchange Server en Android. De kwetsbaarheid in Exchange Server (CVE-2022-23277) heeft een impactscore van 8,8 en maakt remote code execution mogelijk. Het probleem speelt in Exchange 2013, 2016 en 2019. Een geauthentiseerde aanvaller kan door gebruik te maken van deze kwetsbaarheid code met verhoogde rechten uitvoeren. Ook bij de kwetsbaarheid in Android kunnen rechten worden verhoogd. Updates zijn beschikbaar gesteld voor Android 10, 11 en 12.

Installeer de beschikbare software updates zo snel mogelijk. Wees daarbij ook alert op updates die beschikbaar worden gesteld voor allerlei andere systemen die u thuis aan het internet hebt hangen.

#WakeUpWednesday 2 maart 2022

De afgelopen week hebben we gemerkt dat de situatie rondom Oekraïne zowel fysiek als digitaal is geëscaleerd. Het Tesorion Threat Intelligence-team houdt al sinds half januari verschillende open-sourcebronnen in de gaten. We zien dat de aanvallen binnen de Oekraïne drastisch toenemen en dat onder andere Wiper-malware is gedetecteerd. Het doel van deze malware is om de getroffen computers volledig uit te schakelen. Dit is anders dan bij ransomware, waarbij bestanden worden versleuteld en de aanvallers losgeld eisen. Met deze wiper worden de bestanden vernietigd en is er vaak geen weg meer terug. Wees daarom extra alert met e-mailberichten, telefoontjes en benaderingen via social media.

De fraudehelpdesk stelt dat er in de eerste zes weken van 2022 al voor ruim 10.5 miljoen Euro schade is geleden door CEO-fraude, neptelefoontjes en misbruik van bedrijfsnamen. Naast het trainen van het cyberbewustzijn van medewerkers is het ook belangrijk om als organisatie te weten wat er zoal wordt gepubliceerd over uw organisatie, met name op het deep- and darkweb. Denk bijvoorbeeld aan gestolen inloggegevens waarmee cybercriminelen zich toegang kunnen verschaffen tot uw systemen.

Uit onderzoek van Fortinet blijkt onder andere dat ransomware niet alleen toeneemt, maar ook steeds agressiever en verwoestender wordt. Daarnaast toont het Global Threat Landscape Report dat ook Linux-systemen steeds vaker doelwit worden. Zorg dat uw organisatie is voorbereid, geef aandacht aan het vergroten van het cyberbewustzijn van uw medewerkers.

#WakeUpWednesday 23 februari 2022

Het veelgebruikte Microsoft Teams blijkt inmiddels ook door hackers gebruikt te worden. Zij gebruiken het platform om malware te verspreiden. Door bijvoorbeeld in te loggen met gegevens verkregen door middel van phishing of gekocht op het darkweb kan de hacker een bestand delen. Zodra dit bestand geopend wordt door een andere gebruiker begint de malware te werken met alle gevolgen van dien. Zorg dat uw medewerkers weerbaar en alert zijn wat betreft phishing en het openen van onbekende bestanden.

In Google Play Store is een malafide app gevonden. De app Fast Cleaner doet zich voor als een app die het apparaat opschoont en zo ook de batterijduur verbetert, terwijl het in werkelijkheid bankmalware installeert tijdens een onzichtbare update. Er zijn al meer dan 50.000 downloads gedaan van deze app, ondanks reviews die wijzen op de kwaadwillende intentie. Wees alert wat betreft de apps die u installeert en vertrouw niet alles zomaar.

De populaire WordPress plugin Updraft Plus heeft te maken met een kritieke kwetsbaarheid (bekend als CVE-2022-0633) die het mogelijk maakt voor alle website gebruikers om de laatste database back-up te downloaden die privacygevoelige informatie kan bevatten. Normaalgesproken zou deze back-up alleen voor een select groepje gebruikers beschikbaar moeten zijn, maar door deze kwetsbaarheid kunnen alle gebruikers met de minste rechten dit ook downloaden. Vanwege de kritieke situatie heeft WordPress de update (versie 1.22.3 of 2.22.3) geforceerd uitgevoerd op miljoenen websites.

In de update van vorige week benoemden we al de kwetsbaarheid in Adobe Commerce en Magento Open Source. Hierna werd er weer een kwetsbaarheid ontdekt met een CVSS score van 9.8 (CVE-2022-24078). Daarnaast blijkt dat er ook nog steeds misbruik wordt gemaakt van de Log4j kwetsbaarheid die eind 2021 aan het licht kwam. Verder heeft ook VMware onlangs updates beschikbaar gemaakt voor 6 kwetsbaarheden met een CVSS score variërend tussen 5.3 en 8.8. We blijven het benadrukken, houd uw software en apparaten up-to-date om cyberaanvallen voor te zijn.

Afgelopen week kwam het nieuws naar buiten dat de bekende ransomware groep Conti en de TrickBot groep hun krachten hebben gebundeld. Hiermee versterken ze hun positie en hebben ze de kans om betere malware te ontwikkelen. Ransomware aanvallen blijven ons dus bezig houden, bescherm uw organisatie hiertegen.

#WakeUpWednesday 16 februari 2022

Er zijn de afgelopen week door verschillende bedrijven updates beschikbaar gemaakt vanwege kritieke kwetsbaarheden. Het is belangrijk om uw apparaten en software altijd up to date te houden, onderdeel van uw basis op orde hebben.

Allereerst heeft Apple vorige week een update beschikbaar gemaakt. Het gaat om het verhelpen van een kwetsbaarheid, bekend als CVE-2022-22620, in WebKit. Dit is een basisonderdeel wat veel wordt gebruikt in browsers. Na blootstelling aan kwaadaardige webcontent kan er door gebruik van deze kwetsbaarheid code uitgevoerd worden op Apple apparaten. Update uw apparaten naar de nieuwste softwareversies om niet kwetsbaar te zijn. Ook Adobe bracht een update uit om een kritieke kwetsbaarheid, bekend als CVE-2022-24086, te patchen. Het gaat om een kwetsbaarheid in Adobe Commerce en Magento Open Source. Daarnaast heeft Google een update beschikbaar gemaakt voor de Chrome browser. De update zal in de loop van de tijd automatisch geïnstalleerd worden, maar dit kan nu al handmatig gedaan worden. Verschillende kwetsbaarheden worden hiermee verholpen, waarvan enkelen ook als kritiek bestempeld zijn.

Een Duitse groep hackers, de Chaos Computer Club, heeft onlangs meer dan 50 datalekken gevonden bij verschillende bedrijven en organisaties waaronder ook bij het Nederlandse Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Door middel van diverse kwetsbaarheden, zoals onder andere databaseservers zonder authenticatie en onbeveiligde MySQL-servers, konden de hackers bij allerlei persoonsgegevens. Alle datalekken zijn gemeld bij de desbetreffende bedrijven en de meesten van hen hebben actie ondernomen om de kwetsbaarheden op te lossen. De groep heeft geen gebruik gemaakt van de gevonden gegevens, maar helaas gebeurt dit vaak wel. Zorg dat u uw data beschermt, bijvoorbeeld door het te versleutelen, en wordt geen slachtoffer van een datalek.

#WakeUpWednesday 9 februari 2022

Met de aanvallen op verschillende bedrijven in de oliesector en een aanval op vrachtafhandelaar Swissport is er momenteel weer veel activiteit op het gebied van ransomware. De impact van de aanvallen op de bedrijfsprocessen is groot. Het laden en lossen van schepen is niet mogelijk of loopt forse vertraging op. Ook bij Swissport zijn een deel van de IT-systemen voor het inplannen van personeel, vliegtuigen en vracht tijdelijk niet beschikbaar.

De afgelopen weken is er al veel gezegd en geschreven over de verplichte app voor olympische sporters, begeleiders en journalisten. Naast het advies om eigen devices thuis te laten en niet mee te nemen naar China, is het goed om bewust te zijn van mogelijke risico’s op het gebied van cybersecurity.

Wees u bewust van de informatie die u deelt, ook op zakelijke platformen zoals LinkedIn. Informatie zoals uw functieomschrijving, informatie over gebruikte systemen en applicaties kunnen door cybercriminelen gebruikt worden. Volgens de AIVD hebben bijvoorbeeld Chinese en Russische geheime diensten duizenden werknemers bij Nederlandse hightechbedrijven benaderd met als doel bedrijfsspionage.

#WakeUpWednesday 2 februari 2022

Het updaten van applicaties en systemen is essentieel voor uw cybersecurity. Zo wordt de Apache Log4j kwetsbaarheid momenteel actief misbruikt. Verder zorgt een kwetsbaarheid in Microsoft Defender ervoor dat cybercriminelen mogelijk de malware detectie kunnen omzeilen.

We blijven benadrukken dat het installeren van beveiligingsupdates ontzettend belangrijk is. Echter maken criminelen hier ook misbruik van door fake-updates voor software te maken met daarin malware of ransomware. Zo werden Microsoft Edge gebruikers, net als Adobe, Google Chrome en Firefox al eerder, geconfronteerd met een fake-update. Let dus altijd goed op dat u updates alleen download van de leverancier zelf en niet van een andere partij.

Ransomware is een grote bedreiging voor de continuïteit van de bedrijfsprocessen en daarmee voor het bestaansrecht van een organisatie. Naast het gijzelen van de data worden organisaties onder druk gezet door het dreigement dat de data publiek wordt gemaakt. Om dat dreigement nog meer kracht bij te zetten, wordt tegenwoordig ook social media ingezet. Daarmee worden organisaties nog meer onder druk gezet om tot betaling van het losgeld over te gaan.

Een andere, nogal gedurfde en onorthodoxe manier die recent is ingezet, is het bellen van personen waarvan de gegevens in de gegijzelde dataset zijn gevonden. Zij werden onder druk gezet met als doel om de organisatie waarvan de data gegijzeld was te motiveren alsnog te betalen.

Om te voorkomen dat uw organisatie slachtoffer wordt van een cyberaanval is het belangrijk om ervoor te zorgen dat u de basis van uw cybersecurity op orde heeft en dat deze uiteraard op orde blijft.

#WakeUpWednesday 26 januari 2022

Data is waardevol, ook voor cybercriminelen. Daarbij wordt geen enkele organisatie gespaard of ontzien, zo bleek wel door de hack op het Rode Kruis. Gegevens van meer dan 500.000, vaak kwetsbare mensen, werden daarbij buitgemaakt.

Daarnaast zijn cybercriminelen er in geslaagd om ruim tweeduizend zakelijke e-mail accounts te gebruiken bij verschillende spywarecampagnes. Uit onderzoek van Kaspersky is gebleken dat de spyware via een e-mailbijlage is verspreid. Indien de medewerker de bijlage opent en de spyware het systeem succesvol weet te infecteren, worden gebruikersnaam en wachtwoord van de desbetreffende medewerker naar de cybercrimineel verstuurd. De aanvaller kan zich met de buitgemaakte gegevens toegang tot het systeem verschaffen en vervolgens de spyware verder verspreiden onder de contacten van de medewerker.

Bekende kwetsbaarheden die door cybercriminelen op een later moment worden gebruikt is niet nieuw. Begin december hebben we gewaarschuwd voor kritieke kwetsbaarheden in de SonicWall SMA 100 serie. Deze week is er een waarschuwing gegeven dat deze kwetsbaarheden momenteel actief benut worden. Er is geen workaround beschikbaar, het advies is zo snel mogelijk de software updaten.

Logging is belangrijk om bijvoorbeeld te achterhalen hoe cybercriminelen zijn binnengekomen. Toch blijkt uit onderzoek van Cisco dat door een gebrek aan logging de aanvalsvector bij de meeste incidenten onbekend is. Daar waar de aanvalsvector wel bekend is, blijkt de oorzaak in de meeste gevallen te gaan om phishing, of applicaties die via het internet toegankelijk zijn. Train het cyberbewustzijn van uw medewerkers en zorg dat kwetsbaarheden in de software worden verholpen zodra er een update beschikbaar is.

#WakeUpWednesday 19 januari 2022

In de #WakeUpWednesday geven we regelmatig incidenten aan waarbij er een noodzaak en urgentie rondom patchen is. Er komen ook regelmatig incidenten aan bod waar het vergroten van het cyberbewustzijn van medewerkers kan helpen om de veiligheid te vergroten.

De afgelopen week heeft Apache Foundation, onder andere beheerder van Apache Log4j, OpenOffice en Apache webserver, gewaarschuwd voor het gebruik van software die end of life is. Gebruikers worden hierdoor nog steeds aangevallen via oude beveiligingslekken in Apache-software die niet meer wordt ondersteund en/of onderhouden.

Ook voor de LUKS-encryptiesoftware voor Linux zijn updates uitgebracht. Het maken van back-ups en het zorgen dat deze niet achteraf te wijzigen zijn is een van de basismaatregelen binnen de cybersecurity. De LUKS-encryptiesoftware bevatte een kritieke kwetsbaarheid (CVE-2021-4122) waarmee het mogelijk was om zonder het invoeren van de passphrase te laten ontsleutelen.

Door de combinatie van een zwak beheerderswachtwoord en het gebruik van een zwak encyptie-algoritme is er privedata van bijna 7 miljoen eindgebruikers van de website Open Subtitles gestolen en openbaar gemaakt. De e-mailadressen zijn aan datalekzoekmachine Have I Been Pwned toegevoegd.

#WakeUpWednesday 12 januari 2022

De Log4j-kwetsbaarheid heeft impact op heel veel systemen. Zo waarschuwt de Britse gezondheidsdienst voor misbruik van de kwetsbaarheid in VMware Horizon. De software maakt gebruik van Apache Tomcat dat weer van Log4j gebruikmaakt. Ondanks dat er in december door VMware patches zijn uitgebracht zijn aanvallers actief op zoek naar systemen die nog niet van de beschikbare patches zijn voorzien.

Er is er een nieuwe kwetsbaarheid ontdekt die betrekking heeft op H2 database consoles. Deze kwetsbaarheid maakt ook misbruik van het laden van JNDI-classes op afstand, dezelfde oorzaak van het Log4Shell-beveiligingslek. Doordat ook deze H2 database engine veel gebruikt wordt is ook, net als bij Log4j, het bereik groot. De kwetsbaarheid (CVE-2021-42392) heeft betrekking op H2 database versies 1.1.100 tot 2.0.204. Het advies is om zo snel mogelijk te updaten naar versie 2.0.206.

Tijdens de patch Tuesday van januari heeft Microsoft patches uitgebracht voor 96 nieuwe kwetsbaarheden. De meest ernstige kwetsbaarheid is een HTTP Protocol remote code execution kwetsbaarheid in http.sys, geregistreerd als CVE-2022-21907. Deze kwetsbaarheid geeft een aanvaller de mogelijkheid om ongeautoriseerd code op afstand uit te voeren. Wij adviseren om na te gaan of uw producten kwetsbaar zijn en de beschikbare software updates of workaround zo snel mogelijk toe te passen.

Dat cybercriminelen steeds op zoek zijn naar nieuwe methodes om binnen te dringen bij organisaties is geen verrassing. Tegenwoordig worden er bijvoorbeeld USB sticks verstuurd die zowel qua stick als qua verpakking sterk lijken op die van gerenommeerde organisaties. De toegestuurde USB sticks bevatten echter malware om zo kwaadaardige acties te kunnen starten.

De makers van Flubot malware, een Android trojan die zich richt op financiële gegevens, hebben een aantal nieuwe campagnes gestart om hun malware te verspreiden. Wees alert op berichten die betrekking hebben op bijvoorbeeld: het updaten van Adobe flash player, valse meldingen voor software updates die buiten de playstore om gaan, berichten over pakketbezorgingen etc. Meest kenmerkend is een dat deze berichten een link bevatten die niet te herleiden is naar de organisatie in kwestie.

#WakeUpWednesday 5 januari 2022

2022 gaat voortvarend van start, ook op cybersecurityvlak. Google heeft een beveiligingsupdate voor Chrome uitgebracht. Met deze nieuwe update wordt onder andere een kritieke kwetsbaarheid verholpen waarbij een aanvaller willekeurige code op het systeem van een gebruiker kan uitvoeren zonder dat daar verdere actie van de gebruiker voor nodig is. Het uitvoeren van code stelt een aanvaller uiteraard in staat om malware op je computer te installeren waarmee bijv. creditcard- en inloggegevens kunnen worden buitgemaakt.

Cybercriminelen hebben een supply chain attack uitgevoerd op ruim honderd bedrijven door skimmercode toe te voegen aan een videospeler van een cloud video hosting service. Op het moment dat een organisatie de videospeler gebruikte op bijvoorbeeld een website, werd ook de malafide code toegevoegd. Hierdoor werd de site geïnfecteerd en kon creditcarddata worden buitgemaakt.

Cybersecurity kent vele aspecten. Een van de basismaatregelen is het maken en weer terug kunnen zetten van back-ups. Het bepalen van een back-upstrategie is daarmee onderdeel van een bedrijfscontinuïteitsplan. Zorg er daarom voor dat u weet hoe lang mag uw organisatie(onderdeel) niet beschikbaar zijn (Recovery Time Objective) en hoeveel dataverlies is daarbij acceptabel (Recovery Point Objective). Test dit proces regelmatig, zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Zo raakte bijvoorbeeld de Universiteit van Kyoto in december 77TB aan onderzoeksdata kwijt door een fout in het back-up systeem.

Lees het archief 2021

Weten wat er speelt? Abonneer u op de WakeUp Wednesday

Wilt u elke woensdag een kort overzicht over kwetsbaarheden, nationale of internationale hacks ontvangen? Abonneer u dan op de nieuwsbrief.

Tesorion gebruikt uw gegevens voor het versturen van de gevraagde informatie en mogelijk telefonisch contact. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden. Lees voor meer informatie ons privacybeleid.

Close Menu