ClickySkip to main content
Nu hulp nodig bij een cyberincident?
Bel 24/7: 088-2747800

Regel de toegangsrechten

Gemiddeld moeten we 22 wachtwoorden onthouden. Daarbij kiezen we al snel voor de weg van de minste weerstand. Maak dit makkelijker en veiliger.

Lees de whitepaper

De niet te onderschatten basis van cybersecurity

Het belang van veilig omgaan met identiteiten

In de praktijk worden online identiteiten en de daarbij behorende toegangsrechten suboptimaal gebruikt. Zo worden toegangsrechten op basis van rollen (Role-Based Access Control) in plaats van functies of personen beperkt geïmplementeerd. Terwijl hier een basis voor databescherming ligt.

De bescherming van de digitale identiteiten begint bij uw medewerkers. Zorg er voor dat de manier van inloggen makkelijker wordt. Tenslotte: voorkom dat toegangsrechten aan individuele gebruikersaccounts worden gekoppeld.

Wees gewoontes en blinde vlekken de baas

Ontwikkel een roadmap

Ontwikkel een roadmap voor identiteits- en toegangsmanagement. Kortom: maak inzichtelijk welke rollen er binnen uw organisatie zijn. Onze experts hebben ruime ervaring om uw organisatie te helpen bij het leggen van de fundering voor veilige toegang tot uw data. Vanuit de roadmap bepaalt u vervolgens welke stappen u daarna gaat zetten.

eenvoudig icoon

Vereenvoudig toegang

Toegang tot data wilt en moet u veilig hebben ingericht. Al snel wordt het inloggen complex. Medewerkers gaan wachtwoorden hergebruiken of onveilig noteren. Als toegang krijgen tot systemen eenvoudig wordt, voorkomt u automatisch dat digitale identiteiten worden gedeeld met anderen of dat er slordig mee omgegaan wordt.

inzicht icoon

Zorg voor controle

Onderdeel van efficiënte processen rondom identiteits- en toegangsmanagement is dat u in-control bent. Traditioneel handmatige processen zijn geautomatiseerd, de medewerkers kunnen eenvoudig toegang krijgen. U heeft daarbij de volledige controle en inzichten waardoor u geautomatiseerd kunt ingrijpen.

U laat uw voordeur toch ook niet open staan?

Je wilt dat er verantwoordelijk wordt omgegaan met je data en systemen. Dus er mogen alleen mensen bij die daar recht op hebben. Maar dat moet je dan wel goed regelen. Niet alleen de rechten maar ook de toegang.

Veel mensen zijn slordig met hun persoonlijke toegangsrechten. Maar ook organisaties rommelen vaak maar wat aan: ze hebben geen overzicht van wie bij welke data en systemen kan. Soms hebben ze de toegangsrechten gekoppeld aan functies, maar ook dat is geen garantie dat alles goed gaat.

De beste benadering is tweeledig. Enerzijds role-based access control. Dan kan iedereen bij de informatie die hij nodig heeft, en niet bij de rest. En anderzijds: automatiseer de toegang, zodat het makkelijk wordt om veilig te werken.

Lees de whitepaper

Krijg de controle terug over toegangsbeheer

Gebruiksvriendelijk kunnen inloggen

Snel en efficiënt toegang tot uw data is van groot belang. Toegang wilt u goed regelen. Daarom is het belangrijk de interne processen zo in te richten dat uw medewerkers en derden makkelijk toegang krijgen tot alleen die informatie waartoe zij bevoegd zijn en in controle zijn.

Voor uw medewerkers is eenvoud het belangrijkste. Meestal zijn ingewikkelde of handmatig ingerichte autorisatie- en authenticatieprocessen risicoverhogend, met als kans dat medewerkers onvoldoende of juist te veel rechten hebben.

Hulp nodig bij
het uitzoeken?

Wilt u de toegang tot uw applicaties en data
slimmer, veiliger en makkelijk maken?
Weet u alleen niet waar dan
nu te beginnen?

Tesorion gebruikt uw gegevens voor het versturen van de gevraagde informatie en mogelijk telefonisch contact. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden. Lees voor meer informatie ons privacybeleid.

Bescherm uw gebruikers- accounts en krijg tevens inzicht

Robuust en duurzaam toegang tot data

Veilige toegang tot digitale bedrijfsmiddelen is cruciaal. Hoe borgt u dat gebruikersaccounts met beheerrechten niet worden misbruikt? Naast mensen hebben ook bepaalde applicaties toegang. Vaak hebben we zelfs meer toegang dan echt nodig. Voorkom incidenten door inzicht te houden.

Hierdoor helpt Tesorion naast het beheersen van kosten ook bij het voldoen aan wet- en regelgeving. Zo kunt u zich snel aanpassen aan veranderingen in de organisatie, processen of in de IT. En bent u voorbereid op ransomware.

Alle Basis op Orde oplossingen

Heeft u het allemaal al goed geregeld?

Binnen 5 minuten inzicht, een incident kost meer tijd.

Doe ons gratis assessment

Wij bieden bescherming aan

Close Menu