Skip to main content
Nu hulp nodig bij een cyberincident?
Bel 24/7: 088-2747800

​Datagovernance: de sleutel voor data gedreven ondernemen

Door 16 februari 2019 oktober 21st, 2020 Blog
directie niveau - data

Iedereen wil tegenwoordig ‘data-driven’ worden. Hoe dit het best moet worden aangepakt is de grootste vraag. Een top-down benadering en daarmee de status van data als een vast directieonderwerp vaststellen is cruciaal. Alleen wanneer op directieniveau helderheid is wat data voor het bedrijf kan betekenen en wat de voordelen kan iedereen er mee aan de slag gaan.

Om de data-governance binnen uw bedrijf te organiseren zijn een aantal stappen te onderkennen. Dit zijn de belangrijkste basisaspecten:

 

  1. Eigendom en beheer: Van wie is de data? Wie beheert de data? Door goed beheer en eigenaarschap af te spreken en vast te leggen kunnen datastandaarden en datatoegang beter worden geregeld. Wijzigingen op datasets (door andere operationele (ICT) processen) worden altijd voorgelegd aan de beheerder. Uiteraard werkt dit alleen als de data dit ondersteund. Een datamanagement policy zoals dit kan niet zonder de steun van de dataeigenaren. Alleen wanneer het hoger management achter de principes en ideeën van datamanagement staat en dit vertaalt in beleid, wordt de waarde van de data voor de bedrijfsvoering echt bekrachtigd.
  2. Kwaliteit: Hebben we alles wat we willen weten? Zitten er geen gaten in? Is de data correct, consistent, (tijdig) beschikbaar, zonder dubbelingen? Dat zijn bij elkaar de assen waarlangs datakwaliteit te meten is. Door in eerste instantie te richten op volledigheid, correctheid en tijdigheid kan relatief snel en eenvoudig de datakwaliteit worden verhoogd. 
  3. Privacy: Privacy draait om gegevens die over personen gaan: een onderwerp dat veel aandacht heeft rondom de compliancy regels die gelden bij het voldoen aan de privacywet (Algemene Verordening Gegevensbescherming/AVG).
  4. Security: Security speelt bij alle data: wie zijn de gebruikers en wat is er voor nodig om de data toegankelijk te maken voor hen die de data nodig hebben en daartoe gemachtigd zijn?
  5. Interfaces: De verbinding tussen systemen waar data doorheen wordt gepompt is een interface. Die interfaces worden belangrijker als er steeds meer over de grenzen van afdelingen wordt samengewerkt. Een gemeenschappelijk platform waarin data terechtkomt en terug te vinden is, een data lake, is een belangrijke randvoorwaarde voor het succesvol kunnen uitvoeren van datamanagement.
  6. Masterdata: Masterdata betreft de data die in verschillende bedrijfsprocessen wordt gebruikt. De kwaliteit en samenhang van deze data wordt belangrijk gevonden en moet overkoepelend worden beheerd.
  7. Metadata: Gegevens óver je gegevens. Wat betekent deze kolomnaam? Wat is de kwaliteit van deze tabel? Met welke andere gegevens is die gekoppeld? Metadata moet goed en centraal vastgelegd worden.

Wanneer bovenstaande basisprincipes worden ingesteld binnen uw bedrijf kan de waarde en effectiviteit zeer snel toenemen. De consultants van Tesorion hebben veel ervaring met het implementeren van data-governance.

Vragen over dit artikel?
Neem dan contact op met onze specialist Edwin van den Heijkant.

Close Menu