Maak betrouwbare en veilige back-ups

Back-ups maken is belangrijk, toch is verder kunnen werken in geval van een calamiteit veel prettiger. Dit is een samenspel tussen technologie en processen.

Lees de whitepaper

Bescherm je organisatie tegen kostbaar dataverlies

Een recoverystrategie geeft nachtrust

Het hebben van een back-up is de eerste stap in continuïteit. Het is niet onverstandig om na te denken over een recoverystrategie. Ransomware grijpt snel om zich heen. Een incident met ransomware kost gemiddeld zo’n 827 duizend euro.

Back-ups zijn een belangrijk onderdeel van je strategie tegen ransomware. Geavanceerde ransomware richt zich nu op back-ups (door deze te wijzigen of volledig te wissen) waardoor je laatste kans wordt geëlimineerd.

Wees gewoontes en blinde vlekken de baas

Onherroepelijke back-ups

Betrouwbare back-ups zijn vooral een IT-aangelegenheid. Een ransomware-aanval bij een overheidsinstantie heeft laten zien dat back-ups in een ander netwerk moeten staan en dat deze niet gewijzigd moeten kunnen worden. Back-ups en de bedrijfscontinuïteit horen thuis op de directie-agenda en moeten regelmatig getest worden.

wet- en regelgeving

Implementeer beleid

Implementeer een bedrijfscontinuiteitsplan. Back-ups zijn daar een wezenlijk onderdeel van. Wat is je RTO, oftewel wat is een geaccepteerde downtijd bij een calamiteit? Wat is de RPO, wat is de acceptabele hoeveelheid dataverlies? Wanneer je een back-up terugzet komt deze immers uit het verleden. Heb je dat geregeld en hoe vaak test je dat?

Test je continuïteitsplan

Je hebt je back-up zo opgeslagen dat deze niet meer veranderd kan worden. Er is een beleid geïmplementeerd en nagedacht over impact van dataverlies. Net als een brandoefening en security awareness moet je het continuïteitsplan regelmatig testen. Is het gevormde beleid in de praktijk uitvoerbaar? Is de backup ook echt terug te zetten?

Cyberdreigingen zijn helaas niets nieuws meer. Maar een echt sluitende cyberaanpak is dat wel.

Download de whitepaper
Tesorion cybersecurity whitepaper

Wanneer is je continuïteitsplan volledig

De bedrijfsvoering moet doorgaan

Als de bedrijfsvoering stil komt te staan vallen inkomsten weg, maar de kosten niet. Voor veel organisaties resulteert een ernstige calamiteit, zoals een ransomware-aanval, in een faillissement. De continuïteit beschermen is daarom cruciaal. Zorg voor een continuïteitsplan, zodat je snel weer in business bent.

Het continuïteitsplan (BCP) biedt handvatten voor het besturen van je organisatie in geval van een calamiteit. In het plan houd je rekening met worst-case scenario’s. Zo voorkom je dat een calamiteit desastreuse gevolgen heeft.

Hulp nodig bij
het uitzoeken?

Wil jij jouw continuïteitsplan onder de loep
nemen en naar een hoger niveau tillen?
Weet je alleen niet waar dan
nu te beginnen?

Tesorion gebruikt jouw gegevens voor het versturen van de gevraagde informatie en mogelijk telefonisch contact. Je kunt je op elk gewenst moment afmelden. Lees voor meer informatie ons privacybeleid.

Alles staat in de cloud, dus is het geregeld

Vergeet de cloud niet in het continuïteitsplan

Je wilt zo snel mogelijk weer operationeel zijn na een calamiteit. Het terugzetten van back-ups gaat sneller dan systemen opnieuw opbouwen. Een doordacht back-up plan is essentieel. Heb je ook in de cloud over de back-up nagedacht? De cloud-aanbieders doen dit niet uit zich zelf.

Hoe past je back-up en continuïteitsstrategie bij de cloudstrategie? Als er back-ups worden gemaakt, test je die dan ook regelmatig, en wie is verantwoordelijk? Of maakt je cloud-aanbieder alleen beschikbaarheidskopieën?

Andere Tesorion 7 oplossingen

Beveilig e-mail en apparaten

We werken overal waar we willen. Daarom wil je direct kunnen ingrijpen wanneer apparaten vreemd gedrag vertonen of en zeker wanneer deze zijn geïnfecteerd. Je wilt gebruikers eenvoudige tools bieden om bestanden te delen om schaduw-IT te voorkomen.

Meer informatie

Security Games

In spelsituaties adopteren we kennis sneller, makkelijker en is het leuker leren. Daarom leert Tesorion je cyberdreigingen te herkennen door het gebruik van gamificatie. Krijg antwoord op de vraag: Hoe ga jij op de juiste manier met een cyberdreiging om?

Meer informatie

Houd je software up-to-date

In veel software blijken kwetsbaarheden te zitten die vroeg of laat door cybercriminelen gebruikt worden om toegang te krijgen tot jouw systemen en/of data. Zodra er een update of patch beschikbaar komt wil je deze zo snel mogelijk installeren om mogelijk misbruik voor te zijn.

Meer informatie

Heb je het allemaal al goed geregeld?

Binnen 5 minuten kan je dit inzicht al hebben, een incident kost je meer tijd.

Doe ons gratis assessment

Wij bieden bescherming aan