ClickySkip to main content
Nu hulp nodig bij een cyberincident?
Bel 24/7: 088-2747800

Blockchain, bitcoin, cryptovaluta, bent u ook een beetje de draad kwijt?

Door 16 februari 2019 oktober 21st, 2020 Blog
blockchain

Blockchain en cryptovaluta zijn twee termen die je tegenwoordig wel een aantal maal per week tegenkomt in de media. De ene keer gaat het over de koersen, de andere keer over de beroving van een ‘Exchange’.  Iedereen heeft het erover en iedereen kan wel een aantal kenmerken noemen van blockchain en cryptovaluta.

Maar hoe zit de onderliggende technologie nu in elkaar? Waarom is het blijkbaar toch mogelijk om geld te roven, terwijl blockchain wordt beschouwd als veilig? Waarom zijn er enorme hopen hardware nodig voor het minen en wat is dat überhaupt?

Dieper begrip

Velen weten een deel van de vragen te beantwoorden, bij weinigen lukt dat allemaal. Om daadwerkelijk te kunnen bepalen wat deze verschijnselen voor ons dagelijks leven kunnen betekenen en om nieuwe toepassingsgebieden te kunnen ontwikkelen is een dieper begrip nodig.

Deze blog is de eerste uit een reeks waarin dieper wordt ingegaan op de achterliggende techniek, die sterk leunt op cryptografie. De blogreeks zal dan ook starten met het belichten van de cryptografische achtergrond en zal, omdat we op een zeker moment toch alle ingrediënten voorhanden hebben, een klein uitstapje maken naar certificaten, zoals die gebruikt worden op bijvoorbeeld veilige (https) websites.

Naast de blogs waarin de concepten worden uitgelegd komen er ook blogs over de problemen, zwaktes en veelgemaakte vergissingen met betrekking tot deze concepten, om zo een compleet beeld te geven over de inzet van technologie en waar op te letten wanneer van deze technologie gebruik gemaakt wordt.

Risico voor veiligheid

Veel van de vergissingen liggen voor de hand, maar toch worden ze keer op keer gemaakt en vormen ze uiteindelijk een groot risico voor de veiligheid en privacy. Als voorbeeld kan hier genoemd worden dat er nog steeds enorm veel websites zijn die wachtwoorden niet of onvoldoende versleuteld opslaan. Dit terwijl het op de juiste manier omgaan met wachtwoorden weinig extra werk is.

De gehele blogreeks:

 

  • Checksums en hashes​; checksums en hashes zijn controlegetallen. Hiermee kun je controleren of een stukje informatie waarover het getal berekend is, onveranderd is sinds het getal berekend was.
  • Sleutels & encryptie; encryptie of versleuteling is het omzetten van informatie in “geheimtaal” die alleen door gebruik van de sleutel terug te herleiden is tot de oorspronkelijke data.
  • Blockchain; dit is de gebruikte basistechniek voor toepassing in de cryptovaluta die gebruik maakt van hashes, sleutels en encryptie.
  • Bitcoin; de bekendste cryptovaluta gebruiken we als voorbeeld in deze blogreeks.
  • Andere blockchain toepassingen; andere mogelijke en nuttige toepassingen van blockchain technologie.

Voor ieder onderwerp, met uitzondering van de laatste, komen er twee blogs. Eén met de uitleg en één over de donkere kant van de besproken technologie.

Vragen over dit artikel?
Neem dan contact op met de redactie.

Close Menu