Skip to main content
Nu hulp nodig bij een cyberincident?
Bel 24/7: 088-2747800

Innovatie: de kracht van samenwerken

Door 6 juli 2020 september 14th, 2020 Blog
Kracht van samenwerken

Innovatie kent diverse vormen, bijvoorbeeld op het vlak van productontwikkeling, op het gebied van samenwerken of door verbindingen te leggen. Innoveren vraagt om een andere manier van naar zaken te durven kijken, het vraagt om verandering. Binnen Tesorion kiezen we er regelmatig voor om af te wijken van de gebaande paden. Om in crisistijd niet stil te gaan staan, maar om juist op deze moeilijker momenten te kijken naar wat er wel mogelijk is.

Voor de ontwikkeling van de innovatieteams is Tesorion een samenwerking aangegaan met InContext Consultancy Group. Het doel van deze samenwerking is om de teams, elk op hun eigen manier, naar een hoger niveau te brengen. Dat kan op diverse manieren, waarbij Tesorion bewust kiest voor een aanpak waarbij er veel aandacht is voor de teamleden en hun persoonlijke kwaliteiten. Deze aanpak moet er toe leiden dat de teams zelfredzaam worden EN er cohesie ontstaat tussen de teams. Binnen sommige organisaties wordt dat gezien als een gewaagde zet, bij Tesorion zien we dit als een rotsvast vertrouwen in de kennis en kunde van de medewerkers.

Innovatieteams in de praktijk
Vanuit InContext begeleidt Gary Andrews, transformatieconsultant, deze samenwerking. InContext beschikt over een dosis ervaring en de juiste kennis en vaardigheden om de teams van Tesorion te begeleiden. Per team is een plan opgesteld, waar Gary input en coaching geeft op het gebied van menselijk gedrag, processen en agility. Met als duidelijke doelstelling én daarmee ook succesfactor, het beste uit de teams halen. Agile en coaching zijn de rode draad van het traject, maar de kern ligt echt bij hoe kunnen we medewerkers stimuleren, ondersteunen en inspireren om met ander gedrag aan de slag te gaan. Daardoor worden medewerkers, teams en de organisatie weerbaarder en kan sneller worden gereageerd.

Het werken op afstand en (online) samenwerken heeft ertoe geleid dat de begeleiding krachtiger en effectiever werd dan oorspronkelijk bedacht; In plaats van een beperkt aantal sessies op kantoor is Gary nu bij het leeuwendeel van de team-ceremonies aanwezig en vrijwel continu beschikbaar voor vragen en coaching van de teams.

Samenwerking Tesorion en InContext
Beide organisaties hebben veel vertrouwen in elkaar. Dit uit zich in een open en eerlijke communicatie waardoor ook de complexere vraagstukken aangepakt kunnen worden. De open houding en mindset van Tesorion zorgt ervoor dat InContext echt het beste uit de teams kan halen. In korte tijd is er door deze samenwerking een sterke verbetering te merken. Rapportages en aanpak worden beter op elkaar afgestemd en dat zorgt, bijna ongemerkt, ook voor gelijkgestemdheid qua richting en visie.

Close Menu