Skip to main content
Nu hulp nodig bij een cyberincident?
Bel 24/7: 088-2747800

In de zomer van 2021 hebben we u geinformeerd over de overname van Kahuna door Tesorion. Op deze pagina willen we u verder informeren over de voortgang van de integratie van Kahuna in de Tesorion organisatie en wat dit voor u betekent.

Laten we beginnen met het eerste heugelijke feit: Kahuna zal voortaan Tesorion heten.

De afgelopen maanden is er hard gewerkt om de integratie voor onze klanten, onze medewerkers en onze partners zo vlekkeloos en geruisloos mogelijk te laten plaatsvinden. Dat betekent dat naast de naamswijziging ook de fysieke kantoorlocatie van Kahuna is  gewijzigd. Daarom ziet u voortaan op facturen, offertes en andere uitingen het Tesorion logo en adres. Wij zijn verheugd dat we de operationele en organisatorische integratie in dit relatief korte tijdsbestek hebben kunnen afronden en hopen dat u dit ook zonder problemen heeft ervaren.

Concreet betekent dit dat het Tesorion-logo voortaan op facturen staat. Wel blijft u voorlopig de facturen aan hetzelfde bankrekeningnummer, entiteit en BTW-nummer voldoen.

Veel gestelde vragen

Hieronder beantwoorden wij veel gestelde vragen. Mocht u nog een andere vraag hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons.

Wat doet Tesorion?

Tesorion is de grootste, 100% Nederlandse, zelfstandige cybersecuritydienstverlener. Wij helpen overheidsinstanties en bedrijven bij het bestrijden van de meest uiteenlopende vormen van cybercriminaliteit en het minimaliseren van bedrijfsrisico’s. Onze doelstelling is om Nederland veiliger te maken, waarbij wij ons richten op Managed Cybersecurity dienstverlening. Tesorion is de one-stop-shop als het gaat om cybersecurity-oplossingen. Denk daarbij aan firewalls, connectiviteit, backup, SOC en CERT-dienstverlening, Gedrag & Bewustzijn, Digital Risk Protection, Threat Intell en Offensive Security.

Wij maken daarbij gebruik van zowel eigen oplossingen, als oplossingen van strategische partners (waaronder Cryptshare, Fortinet, Rubrik, Trend Micro en KnowBe4). Met het recent verworven meerderheidbelang in Compumatica is daar een sterk encryptieportfolio aan toegevoegd. Daarnaast biedt Tesorion 24/7 specialistische ondersteuning bij een cyberincident. Bijvoorbeeld wanneer een organisatie getroffen is door een cybersecurity-incident. Onze specialisten op het gebied van digitaal forensisch bieden dan ondersteuning, namens het Tesorion CERT (T-CERT).

Dagelijks worden meer dan vier miljoen apparaten beschermd bij onze klanten in de zorg, onderwijs, transport en logistiek, zakelijke dienstverlening, financiële sector en industrie. Tesorion zorgt dat organisaties zich kunnen concentreren op de kerntaken en het waarborgen van de bedrijfscontinuïteit.

Binnen het Microsoft Active Protections-programma (MAPP) is Tesorion de enige partner uit continentaal Europa die de status van Threat Indicator Top Contributor heeft bereikt. Daarnaast is Tesorion associate partner van het NoMoreRansom project.

Waarom heeft Tesorion Kahuna overgenomen?

Tesorion wil groeien tot een toonaangevende cybersecurity speler in de Nederlandse mid-markt. Als onderdeel van deze strategie heeft de directie in samenwerking met de aandeelhouders een marktverkenning gedaan van potentiële organisaties die kunnen bijdragen, om zo invulling te geven aan de realisatie van deze ambitie. Hierbij zijn wij in gesprek gekomen met Kahuna uit Amersfoort, aangezien hun positie in de markt alsmede hun ontwikkeling bijdraagt aan de doelen van Tesorion.

Wat betekent dit voor (het aantal) medewerkers?

Kahuna is na de overname geïntegreerd in Tesorion. De medewerkers van Kahuna hebben hun werkplek in het pand van Tesorion in Leusden.

Wat is het voordeel van deze overname voor klanten?

De producten en diensten van Tesorion en Kahuna zijn complementair aan elkaar. Door de toevoeging van Kahuna kan Tesorion flink uitbreiden op het gebied van Managed Services. Voor klanten van Kahuna betekent de overname dat zij een veel breder aanbod van diensten tot hun beschikking krijgen en er een breder aanbod van threat intell kan worden gebruikt binnen het huidige portfolio.

Blijft Kahuna in Amersfoort en Spanje gevestigd?

Kahuna blijft niet in Amersfoort gevestigd. Alle collega’s zijn verhuisd naar het kantoor van Tesorion in Leusden. Voor de vestigingen in Spanje geldt dat de activiteiten zullen verhuizen naar het bestaande SOC en NOC van Tesorion in Nederland. We informeren iedere klant die dat betreft separaat.

Wie is vanaf nu mijn contactpersoon?

Uw huidige contactpersoon blijft (voorlopig) het eerste aanspreekpunt. Indien dit wijzigt wordt u hierover geïnformeerd. Deze contactpersoon zal per januari wel vanuit het Tesorion domein mailen, het mailadres wordt als volgt gevormd: <voornaam>.<achternaam>@tesorion.nl.

Wat gebeurt er met het diensten- en productportfolio?

Beide bedrijven zaten niet alleen geografisch gezien dicht bij elkaar in de buurt, ook het portfolio verstevigt elkaar. Daar waar diensten elkaar overlappen wordt nader onderzocht hoe we die kunnen integreren.

Waar kan ik terecht met mijn servicevragen?

De bekende telefoonnummers van Kahuna en Tesorion voor servicevragen blijven van kracht en zullen niet veranderen. De servicedesk(en) worden verder geïnformeerd hoe te handelen bij specifieke vragen (over Kahuna via de Tesorion Servicedesk en vice versa). Uiteraard gaan we op termijn beide servicedesken integreren. Dit gaan we transparant met elkaar doen.

Hoe beïnvloedt deze overname mijn contract met Kahuna of Tesorion?

Deze overname heeft geen invloed op het huidige contract met Kahuna of Tesorion. Beide bedrijven zullen uiteraard de afgesproken verplichtingen blijven nakomen.

Verandert de entiteit waarmee wij zaken doen?

Op dit moment blijft de contractuele entiteit hetzelfde. Vanaf 1 januari 2022 is “Tesorion” een handelsnaam van Kahuna. Dat betekent dat BTW, KvK en bankrekeningnummer hetzelfde blijven. De adresgegevens wijzigen wel, in: Fokkerstraat 4, 3833 LD Leusden.

Close Menu