ClickySkip to main content
Nu hulp nodig bij een cyberincident?
Bel 24/7: 088-2747800

Referentie Royal Smilde

Je wordt als organisatie
eigenlijk steeds kwetsbaarder

Wij hebben in Nederland 5 productielocaties die elk hun eigen kenmerken en karakteristieken hebben. Dat betekent per locatie verschillende machines, maar ook PC’s, printers en mobiele telefoons. Al deze apparaten zijn uiteraard aangesloten op ons netwerk. Daarnaast hebben we per locatie ook nog te maken met gasten en leveranciers.

Richard Elsinga, IT-manager bij Royal Smilde

Niet alleen binnen productontwikkeling, maar ook op het gebied van IT en cybersecurity spelen innovatie en kwaliteit een belangrijke rol. Richard Elsinga vertelt over de noodzaak om ook in de ondersteunende afdelingen te blijven innoveren zodat de primaire bedrijfsprocessen geen gevaar lopen. Zeker nu steeds meer processen geautomatiseerd worden en er dankzij IoT steeds meer apparatuur van het netwerk gebruik maakt is het des te belangrijker om grip te houden en gevaren in een vroeg stadium te identificeren en erop te acteren. Tesorion Immunity, een oplossing die potentiele gevaren binnen het netwerk identificeert en daar geautomatiseerd actie op onderneemt, is daarbij essentieel.

”Continuïteit is bij ons essentieel om de verwachtingen van onze klanten waar te maken. Uiteraard hebben we daarbij wel een veiligheidsmarge ingebouwd, maar zeker bij de koelversproducten kan een verstoring al snel in de papieren lopen.”

Royal Smilde levert bestellingen op het gewenste moment. Dat betekent veel data-uitwisseling om de productie en leveringen soepel te laten verlopen.

Met een productie van deze omvang betekent een kleine verstoring in het productie- of logistieke proces een potentiele ramp.

Integrale aanpak gaf de doorslag

Royal Smilde heeft gekozen voor een integrale aanpak. Daarbij is er een centrale IT-organisatie, wordt gebruik gemaakt van één platform, één domein en één aanpak voor security. Bovendien wordt per locatie lokale ondersteuning geboden. Toen bleek dat er op het gebied van cybersecurity toch gaten zaten in de reeds bestaande veiligheidsmaatregelen, is samen met Tesorion gekeken naar een toekomstbestendige oplossing.

Een dag niet uitleveren kan ons kapitalen kosten.

Grip behouden

“Uiteraard hebben we firewalls en virusscanners geïmplementeerd”, vervolgt Richard. “Echter dat is met name voor verkeer dat van buiten naar binnenkomt. Wat we destijds nog niet hadden, was een oplossing voor bedreigingen die reeds binnen waren. Je kan dat eigenlijk zien als een soort derde laag.”

“Eerst heb je een firewall, dan heb je de virusscanner. Tesorion Immunity zorgt ervoor dat als daar wel wat doorheen komt, of als iemand via bijvoorbeeld een externe datadrager per ongeluk malware op het netwerk zet, we toch beschermd zijn. Zeker met de hele IoT-ontwikkeling neemt de hoeveelheid apparaten en het bijbehorende netwerkverkeer sterk toe. Deze apparaten hebben toegang nodig, of communiceren naar buiten. Dat brengt het risico met zich mee dat je als IT-organisatie de grip verliest. Immers, wat je kost wat kost wilt voorkomen is dat een ongeautoriseerd apparaat toegang tot je netwerk krijgt.”

Totaaloplossing zonder ingrijpende aanpassingen

Royal Smilde heeft met Tesorion Immunity gekozen voor een totaaloplossing. Daarbij is niet alleen gekeken naar techniek, innovatie en toekomstvastheid. Ook  beheergemak en gebruiksvriendelijkheid speelden een rol. Een keuze die op alle vlakken past bij de missie en visie van dit Koninklijke bedrijf. Tesorion Immunity bied Royal Smilde de beschikking over alle gewenste functionaliteiten, zonder dat daarvoor zaken moesten worden omgebouwd. “We konden Tesorion Immunity simpelweg aansluiten op ons bestaande netwerk. Doordat er slim gebruik wordt gemaakt van een aantal karakteristieken is het systeem zelflerend, waardoor het na de ‘in leerperiode’ weet welke apparatuur er draait. Dan is het de knop omzetten en draaien. Eigenlijk kan je stellen dat alles met een IP-adres eerst bij ons wordt aangemeld zodat we dat apparaat of die machine in Tesorion Immunity kunnen toevoegen en monitoren.”

Referentie Royal Smilde

Deze Referentie Royal Smilde is geschreven door Richard Elsinga, IT manager at Royal Smilde.

Close Menu