Skip to main content
Nu hulp nodig bij een cyberincident?
Bel 24/7: 088-2747800

Maasziekenhuis Pantein

Meer regie en controle voor netwerkbeheerder

Een veilige ICT-omgeving met betrouwbare netwerktoegangscontroles. Maasziekenhuis Pantein zocht voor haar medewerkers en patiënten een appliance die de juiste balans tussen functionaliteit en veiligheid borgt. ICT-manager Charles Eringfeld: “Tesorion Immunity leidt de gebruiker automatisch en ongemerkt naar het juiste netwerksegment. Precies wat we nodig hadden.

Charles Eringfeld, ICT-manager Maasziekenhuis Pantein

In de zomer van 2010 breekt in het oude Maasziekenhuis, onderdeel van Pantein, een virus uit. Een snelle, daadkrachtige aanpak is hard nodig en zo komt Charles Eringfeld, manager ICT bij Pantein, voor het eerst in contact met Tesorion.
“We zochten een partij die ons snel uit de brand kon helpen”, vertelt hij. “Daar was een appliance voor nodig die in no-time virussen kan detecteren.” Om het virus in te dammen maakt het ziekenhuis gebruik van de detect functionaliteit van Tesorion Immunity. “Uiteindelijk bleken er zo’n veertig machines besmet te zijn. Mede dankzij het adequate optreden van Tesorion kregen we de virusuitbraak snel onder controle.”

Korte tijd na de virusuitbraak verhuist Maasziekenhuis Pantein naar zorgcampus Sterckwijk. De verhuizing is aanleiding om alle functionaliteiten van Tesorion Immunity te gaan gebruiken voor alle 3500 switchpoorten en access points.

Daarom hechten we veel waarde aan een oplossing waarbij verschillende groepen gebruikers verschillende rechten krijgen.

Toegangscontrole

Eringfeld kiest voor Tesorion Immunity, omdat die appliance verschillende groepen gebruikers op basis van hun rechten en privileges automatisch segmenteert. “We vinden het vanzelfsprekend van groot belang dat de medische data goed beveiligd is. Daarom hechten we veel waarde aan een oplossing waarbij verschillende groepen gebruikers verschillende rechten krijgen. We werken nu in een clientless omgeving, waarbij de toegangscontrole op het netwerk is ingebouwd. Daarmee geven we de netwerkbeheerders meer regie en controle.”

Scheiden van functionele groepen

Via de switch of het access point zorgt Tesorion Immunity ervoor dat de gebruiker automatisch in het juiste VLAN komt. In totaal maakt het ziekenhuis gebruik van ongeveer dertig VLAN’s. Eringfeld: “Het medisch personeel is in diverse groepen in te delen. Zo hebben chirurgen toegang tot vrijwel alle medische gegevens. Het verplegend personeel heeft minder rechten. Door gebruikers in te delen in groepen en per groep te bekijken welk veiligheidsniveau noodzakelijk is, kom je tot de ideale balans tussen functionaliteit en veiligheid.”

Strakke planning

Voor de inrichting van het netwerk en de toegangscontrole heeft Tesorion met zowel Pantein als BAM Techniek – ICT samengewerkt. “Het contact tussen de drie partijen onderling was heel goed. Op communicatieniveau had het misschien nog wel iets beter gekund; samenwerken in zo’n driehoek is altijd uitdagend. Maar wat heel prettig was, is dat Tesorion de planning heel strak heeft uitgevoerd. Alles verliep zoals afgesproken en dat was bijzonder aangenaam.” Eringfeld prijst Tesorion ook vanwege de kennis op het gebied van netwerken. “Het is duidelijk een spin-off van de Universiteit Twente. Dankzij die expertise is de kennis van ons eigen personeel ook gegroeid. En ik vermoed dat de kennis van BAM Techniek – ICT er ook door gegroeid is.”

Ondersteuning van de zorg

Of de gebruiker nu op een laptop of tablet werkt, inlogt op medische apparatuur of informatie opvraagt via de bedside terminal; hij komt altijd in een veilige omgeving terecht die niet onnodig in verbinding staat met gevoelige informatie. “En dat is voor ons van wezenlijk belang. We hebben leuke gadgets, maar ze moeten wel de zorg ondersteunen. Dat is mijns inziens nu zeker gelukt.” Eringfeld bekijkt nu de mogelijkheid om Tesorion Immunity ook bij andere divisies van Pantein Zorggroep uit te rollen. “Behalve over het product zijn we ook zeer te spreken over de dienstverlening. Tesorion verzorgt grotendeels de monitoring, backups en updates. Dat gebeurt allemaal op de achtergrond, zonder dat wij daar iets van merken. En dat is natuurlijk een goed teken.”

Close Menu