Privacybeleid

Via de diensten en de website www.tesorion.nl van  Tesorion Nederland B.V.  (hierna: “Tesorion”) worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Tesorion hecht veel belang aan een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens, deze worden dan ook zorgvuldig door ons verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerkingen houden wij ons aan de eisen die de AVG. Dat betekent onder andere dat wij:

  • duidelijk vermelden  voor  welke doeleinden  wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
  • onze  verzameling van persoonsgegevens beperken  tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • vragen om uitdrukkelijke toestemming  alvorens uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarvoor toestemming de grondslag is voor verwerking;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en datzelfde eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken als dat van toepassing is;
  • u mogelijkheid bieden uw persoonsgegevens in te zien en deze te corrigeren of te verwijderen voor zover de grondslag voor verwerken dit toelaat.

Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke bij de gegevensverwerking. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website en diensten, laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Onze website biedt de mogelijkheid om vragen te stellen via e-mail, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te kunnen behandelen.

Bewaartermijnen

Bovenstaande gegevens worden bewaard in overeenstemming met vigerende wetgeving en/of zolang het nodig is om onze diensten aan u te leveren. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Verstrekking aan derden

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of wanneer dit wettelijk verplicht is.

Online en marketing

We gebruiken uw gegevens om uw ervaring met Tesorion en haar dienstverlening te verbeteren. We doen dit door eerst gegevens van of over u en gegevens van derden te verzamelen en deze gegevens vervolgens te analyseren om inzichten te verkrijgen over gedrag en demografische gegevens. Deze inzichten worden gebruikt om onze producten, onze website en onze marketinginspanningen, inclusief online advertenties, te verbeteren.

De gegevens die we gebruiken zijn de gegevens die u heeft opgegeven via onze website of social media accounts. De gegevens die we gebruiken omvatten ook IP-adressen, advertentie-ID’s, cookies en andere gegevens van computeractiviteit, evenals indicaties van uw gedrag, interesses en demografische gegevens. We gebruiken ook vergelijkbare gegevens die we van anderen ontvangen, waaronder YouTube, Facebook, LinkedIn en Google.

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van onze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Mogelijk worden ook door derde partijen cookies via onze website geplaatst.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, of bij herhaald bezoek nadat de cookies door u zijn verwijderd, wordt er onderaan de website een melding getoond waarin u wordt geïnformeerd over de cookies die wij gebruiken. Op het moment dat u verder klikt op onze website, geeft u ons toestemming om alle cookies en plug-ins te gebruiken zoals omschreven in de melding en deze privacy- en cookieverklaring. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken.

Websites van derden

Deze verklaring is enkel van toepassing op de websites Tesorion en aan haar gelieerde ondernemingen en is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van die websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

  • U kunt een verzoek doen om uw gegevens in te zien en bij gebleken onjuistheid deze te laten wijzigen of te verwijderen,
  • of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Dergelijke verzoeken kunt u per e-mail aan ons richten via onderstaand formulier.

Om misbruik te voorkomen vragen wij u zich te legitimeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk zullen wij graag met u in contact treden als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook met eventuele klachten kunt u ons bereiken via onderstaand formulier. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen  met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Dit privacybeleid is voor het laatst aangepast op 30 september 2020.