Real time monitoring op afstand.

 

Eenvoudige installatie en implementatie.

 

Makkelijk data over de omgeving verzamelen.

 

Zorg op maat.

 

Snel overzicht creëren.

 

Efficiënte werkprocessen.

IoT

Het Internet of Things (IoT) is een snel groeiend fenomeen, waarbij alledaagse elektrische apparaten, sensoren en andere objecten zijn verbonden met het internet, gegevens kunnen uitwisselen en zelfs (semi-)autonome beslissingen kunnen nemen.

Veel sectoren hebben inmiddels de voordelen van IoT ontdekt. Bijvoorbeeld de zorg, waar patiënten dankzij monitoring op afstand, gecombineerd met e-health toepassingen, minder lang in een ziekenhuis hoeven te blijven. Binnen de industrie en de bouwsector wordt ‘predictive maintenance’ toegepast, door combinaties van sensoren en big data analyse wordt inzicht gegeven over preventief onderhoud. Logistieke ketens worden geoptimaliseerd door real-time inzicht te verschaffen in de status van bevoorrading of actuele locaties van producten.

 Veilig gebruik maken van IoT

IoT oplossingen kenmerken zich door een laagdrempelige en eenvoudige installatie. Hoeveelheid, snelheid en schaalbaarheid zijn hierin belangrijke uitgangspunten. Omdat bij IoT digitale veiligheid zich manifesteert buiten het traditionele IT-domein, kan de impact van een incident directe gevolgen hebben voor uw organisatie.

Tesorion is uw partner voor veilige IoT. Wij bieden een integrale dienstverlening waaronder penetratietesten, 24/7 monitoring en automatische isolatie bij niet gewenste afwijkingen binnen uw IoT-omgeving. Ook ondersteunen wij u met het beschermen van data- en inloggegevens van uw IoT.

Neem contact op met [email protected] voor meer informatie over onze producten en diensten.

Omdat bij IoT digitale veiligheid zich manifesteert buiten het traditionele IT-domein, kan de impact van een incident directe gevolgen hebben voor uw organisatie.

Meer aandachtsgebieden

In de huidige digitale wereld worden steeds meer apparaten, machines én gebruikers met elkaar verbonden. Hierdoor neemt de hoeveelheid en uitwisseling van data iedere dag toe. Dit biedt nieuwe kansen en mogelijkheden maar vraagt ook om een integrale aanpak van cybersecurity.

Tesorion biedt voor al deze omstandigheden een oplossing.

Cybersecurity all•in.

Meer aandachts-
gebieden

In de huidige digitale wereld worden steeds meer apparaten, machines én gebruikers met elkaar verbonden. Hierdoor neemt de hoeveelheid en uitwisseling van data iedere dag toe. Dit biedt nieuwe kansen en mogelijkheden maar vraagt ook om een integrale aanpak van cybersecurity.

Tesorion biedt voor al deze omstandigheden een oplossing.

Cybersecurity all•in.