Tesorion Immunity
in het onderwijs

Nieuwe technieken zijn interessant, ook voor de cybercrimineel

Het onderwijs in Nederland heeft in de eerste helft van 2020 grote veranderingen ondergaan. In zeer korte tijd moest worden overgeschakeld van grotendeels klassikaal onderwijs naar grotendeels online onderwijs.

Lees in de branchepaper hoe je je wapent tegen cybercriminaliteit in het onderwijs.

Hoe zorg ik voor een veilige digitale leeromgeving?

Binnen een onderwijsinstelling of opleidingsinstituut is het essentieel om het bewustzijn van medewerkers op het gebied van cybersecurity up-to-date te houden. Het meekijken bij het invoeren van een wachtwoord omdat het PC-scherm nog gedeeld werd, of het delen van een account tussen meerdere personen komen, zijn helaas nog steeds regelmatig terugkomende situaties. Situaties, die de IT-omgeving kwetsbaar maken.

Daarnaast hebben scholen ook te maken met een dreiging van binnenuit, namelijk hun eigen studenten. Met enige regelmaat komt het voor dat studenten proberen om bijvoorbeeld de toetsresultaten te manipuleren of een DDoS-aanval uit te voeren op de systemen van de school. Tegelijkertijd is er de dreiging van buitenaf: Cybercriminelen gebruiken bijvoorbeeld ransomware, phishing en DDoS-aanvallen om de onderwijssector schade toe te brengen. Een aanval kan zorgen voor verstoringen van ICT-voorzieningen, identiteitsfraude en reputatieschade. Ook het dreigen met het openbaar maken van data is een groot risico.

Nieuwe onderwijsmethoden zorgt voor nieuwe uitdagingen

Bovendien zorgen nieuwe onderwijsmethodes en vormen, zoals MOOCS (Massive Open Online Courses), adaptief leren en ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie (KI) voor een grotere adoptie van digitalisering binnen het onderwijs. Daarnaast zorgt digitalisering ervoor dat er nieuwe manieren ontstaan om onderwijs en onderzoek beter op elkaar aan te laten sluiten.

Studenten groeien op met technologie

Studenten zijn opgegroeid met technologie. Zij hebben daardoor een voorsprong op onderwijzend personeel als het gaat om online samenwerken en/of het gebruik van bepaalde applicaties. Zij zijn eerder geneigd om (nieuwe) applicaties te gebruiken als die bijdragen aan het onderhouden van bijvoorbeeld sociale contacten, het efficiënter informatiedelen of het leren van specifieke vaardigheden. Echter, niet elke applicatie is even betrouwbaar en soms kan een app ook malafide softwarecomponenten bevatten.

Beproefde cybercrime-methoden zoals gijzelingssoftware, phishing en DDoS-aanvallen blijven toenemen.

Blijkt uit het SURF Cyberdreigingsbeeld 2019/2020.

BYOD voor je laten werken

Om toegang tot het netwerk voor studenten en onderwijspersoneel snel en eenvoudig mogelijk te maken is BYOD een effectief concept. Tegelijkertijd stelt het de it-organisatie voor een uitdaging, want hoe zorg je er voor dat al deze apparaten eenvoudig toegang krijgen tot een internetverbinding, zonder dat er aanpassingen nodig zijn op elk van deze apparaten?

Transparant, open, maar bovenal veilig

Het doel was iedereen gemakkelijk toegang geven tot het internet en netwerk. Ook met eigen apparaten, zonder dat er aanpassingen nodig zijn op de devices van de gebruikers. Dat gebruikers snel online kunnen komen was de voornaamste wens. Lees hier verder

Arjan Teuwsen, unit coördinator infra ROC Nijmegen, Jean Paul Houkes, ICT-medewerker ROC Nijmegen en Rutger Janssen, ICT-medewerker ROC Nijmegen

medewerkers ROC Nijmegen

Met BYOD moet je het IT-netwerk direct aan der poort beveiligen

Deze toepassing voor netwerkbeveiliging herkent welke gebruiker met welk apparaat op het netwerk komt en verleent op basis van de configuratie wel of geen toegangsrechten voor bepaalde netwerklocaties, applicaties en bronnen. “De oplossing was de enige die dit flexibel en transparant mogelijk maakte. Lees hier verder

Gino van der Velden, Manager IT Operations bij TU Delft

Gino van der Velden TU Delft