Welkom bij de Tesorion Academy

De Tesorion Academy heeft een uitgebreid portfolio voor organisaties die zich effectief willen weren tegen cyberincidenten. Het trainingsaanbod van de Tesorion Academy past zich voortdurend aan op nieuwe ontwikkelingen en speelt in op de actualiteit.

De ontwikkelingen binnen het cybersecurity domein gaan snel: het gevolg is dat Tesorion het trainingsaanbod voortdurend aanpast en inspeelt op de actualiteit. Onze trainingen kunnen zowel in-company worden verzorgd als op een van de Tesorion locaties. Onze docenten hebben jarenlange ervaring opgebouwd binnen het cyberdomein en brengen die praktijkervaringen mee in de trainingen die zij verzorgen. Enkele van onze trainers zijn naast hun werkzaamheden voor Tesorion ook docent aan Hogescholen op het gebied van Cybersecurity.

Trainingen

De Academy biedt veel verschillende mogelijkheden voor divers gebruik: van een eenmalige, individuele online training tot een tweejarig opleidingstraject tot Cybersecurity-specialist. Alle mogelijkheden daartussenin zijn uiteraard bespreekbaar. Het spectrum van onze trainingen beslaat het gebied van ‘harde’ kennis op het gebied van Cybersecurity tot en met de ‘zachte’ noodzakelijke sociale vaardigheden.

Wij leiden op tot examens op het gebied van:

 • CISSP
 • CISM
 • CISA

Het programma information Security management omvat gedegen basiskennis van de volgende security-vakgebieden:

 1. Introductie IT/OT en IoT
 2. Basisbegrippen en informatiebeveiliging in perspectief
 3. Organisatie van informatiebeveiliging
 4. De menselijke factor en juridische aspecten
 5. Risicoanalyse
 6. IB standaarden en organisatorische maatregelen
 7. Technische maatregelen
 8. Toepassingen in Information Security

Omdat Cybersecurity all-in nadrukkelijk aandacht heeft voor de menskant, zijn er ook diverse modules voor sociale vaardigheden beschikbaar, zoals interpersoonlijke communicatiestijlen (IPS), talent management assessment (TMA) en team- en individuele coaching.

Bijzonder traject binnen ons opleidingsportfolio is het Cybersecurity Specialisatie traject.

Binnen dit ​leer-werktraject biedt de Tesorion Academy een programma waarin jonge IT-professionals zich gedurende twee jaar kunnen gaan specialiseren in cybersecurity.

Dit is een combinatie tussen opleiden en werken van zowel Tesorion-medewerkers als medewerkers van de klant. Bekijk de pdf over het Specialisatie-traject.

Middelen

Kennisoverdracht creëren we door het aanbieden van (individuele) online trainingen, klassikale bijeenkomsten en combinaties daarvan. Ook zetten we medewerkers van Tesorion in om hun expertise over te brengen, bijvoorbeeld door tijdens bijeenkomsten social engineering toe te passen of een phishing test uit te voeren.​

Leren. Weten. Doen.

Onze visie op trainen gaat uit van kennisoverdracht, oefenen én in de praktijk brengen van het geleerde. De continuïteit waarborgen door te zien wat er gebeurt, te snappen wat het betekent en in te grijpen waar nodig: voor de mensen is het niet wezenlijk anders dan in de techniek.

Door inzicht in wat er zich afspeelt, weten welke risico’s dat met zich meebrengt en het aanleren van goed gedrag.

“Het motto van de Tesorion Academy is Leren. Weten. Doen.”

(Ria Boerrigter)

Leren.

Het begint met leren wat nodig is om een cyberomgeving veilig te houden of veiligheid te creëren. Tesorion biedt methodes om te meten waar de organisatie staat.

Weten.

Vervolgens vindt communicatie plaats over bevindingen, beleid of gewenst gedrag naar de gehele organisatie of specifieke doelgroepen.  Dit vergroot het Weten.

Doen.

De medewerkers aanspreekbaar maken op wat men weet en hun kennis en gedrag periodiek te toetsen met bijvoorbeeld hulp van onze mystery guest, is de kern van Doen.

Meer weten? Neem contact op met [email protected] voor meer informatie.